صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

“Quisquis hæc legit, ubi pariter certus est, pergat mecum : ubi pariter
hæsitat quærat mecum : ubi errorem suum cognoscit redeat ad me: ubi
meum revocet me.”

August. de Trin. I. iii.

[ocr errors][merged small]

C. J. G. AND F. RIVINGTON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD,

AND WATERLOO PLACE;

STRONG, BRISTOL AND EXETER; AND JEW, GLOUCESTER.

Edward Power, Printer, Westgate Street, Gloucester.

MDCCCXXX.

620.

« السابقةمتابعة »