صور الصفحة
PDF

xócpox crúscary sa mga se passions, who haft made maa évepy sufiwr careeo- nifest the Constitution of ποιήσας, και η αe che World by thy Operatia Moy mofis érhex Tôr of ons therein, and keepest the dua purely. AUTÒs Number of thine Elect: Do xay ruü inde i thou also now look down dõzov org t" én gher upon thy Servant, who is to ζόμδυον ας αγιας στο be enttufted to read to thy gecepas duanererer People, and give him thy med age go on, tai sós Holy Spirit, the Prophetick TYS wolna ágrov, Spirit

. Thou who cidit inarról me weaputixóv

. struct Efdras, thy Servang, to Nettetale o rapidas "Eodpar read thy Laws to the Peo viti.

See more. 0% 67%' ple, do thou now also af αναγινώσκειν τες νόμος our Prayets inftruct thy Seras tos ng or ' rat roù vant, and grant that he may wygenezépfou up without Blame perfect the pôv, oópicor ditor Work committed to him, and ox, mai dos outyd, 'ép thereby be declared worthy 200" ára legrosor director of an higher Degree, thira vuodes. Tec generater Christ, with whom Glory and aimed člov avadergio Worship be to Thee, in the eñvon meilor@ Batu Holy Ghost, for ever. Amen.

us, No.

Xeiçt Med & do&a, vai a [[xcej]] 'pibas'er" ter asyiqo itoolipathy is the owo

vas. apelis.

[ocr errors][merged small][merged small]

T

[ocr errors]

YO

[ocr errors]
[ocr errors]

For he is so by Choice and ratou gowrens gå röro Patience, and is worthy of xal aduorñs. tium ; great Honour, as having wesoinus fratres

, as confes'd the Name of God, ομολογήσεις και όνομα and of his Christ before Na- og ef, xay tô Xeço tions and Kings. But if any orci mon espoir tliere be Occasion, he is to was Bandécor. tas ģ be ordain’d eithér á Bishop, xpeta auto es. En

© Priest, or Deacon. But if TXOMON, 15. peccum any one of the Confeffors egr, Hlexovog gute who is nor ordain'd snatches ecrãtoyi é dé mis occa a to himlex any such Digni. Hognths, mais que moit ty, upon account of his Con- geis, opadon écum feflion, let the same Person açtwee or TOISTOV, ás be' depriv'd and rejected : dia omadegia, em

op for he is not in luch an roer Jocipelaw, was am Offices, fince he has deny'd baméatw. 8 Jaip buv

the Constitution of Christ, érelmes špunty i Kepo 1 Tim.v.8.and is 'worse than an Infi. ça diata žive means isun

del. XXIV.

[{Ο αυτός, ποιος

«θενών διατάσσομαι

A Vir- nosteru ģ zeleno gin is not Ordain'd; for we včitaj

. Pre tayar gewoo have no fuch Command from ens orto šgous good the Lord for this is a State rims záp 657 frater of voluntary Tryal, not for oimo 7 seaborn the Reproach of Marriage, záus, ? CHi gongi but on account of leisure dugebeias,

VE

m

di

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i Cor. vii. 25.

[ocr errors]
[ocr errors]

for Piery

[ocr errors]

deeft. V.

[Kaju

XXV.

KO Lib.VIII. the Holy Apostles

:.LrD [[Kçizi debbao 1.71 3.1.1 επικληθες Θαδδαίος,

1974 meille Tada wel megy 49 Ta'aopcy J they • A Widow is not Ordain'd; YAPOTOVETOJ Snø yet if she has lost her Hulμ οκ πολλά απέβαλε band a great while, and has

död eg, @ rapegows lived soberly and unblameĈ ang taguascos encre, ably, and has taken extraor- *** Pag e s oireiwy a qesoe dinary Care of her Family, Judith xvi. .

Anna, those 21923,23. $Reputation, Luk. -και επιμελήθη.

"Avva, mnogle Women of g róma toy matatawéato let her be chosen into the 36, &c. as 8 smernova 3 Order of Widows i Bug if vɛwçi iwlane Olhę has lately loft her Yokemosuger, un 79 clé fellow, let her nog be betw, Ena Keóvq ve- lieyd, but let her Youth be ms resréatw. Ta JS to judgd of by thecime For

Im és? on our gmpqë the Affections do fomeçimes θρώποις, un grow aged with Men, if Cao repertor@ pares they be not restrained by a ειρόμεθα". better Buidle

... 1 4.[[ 0 autos, mei 101 πορκίς αλατιοτο» , και να

is count"] e mopuisas & 24- An Exorcilt is not Ordaind: e Tovaty: ouvoia's gs For 'cis a Tryal of voluntary ixxois Hoe maonov, ĉ Goodness, and of the Grace zderlo.©es A Xes of God, through Christ, by 'ana The 67 porthog 8 a the Astance of the Holy yis monata 35 Spirit,: For he who has reag bis zdejoice ia- ceived the Gift of Healing Møtwv, si Solo.20 is declared by Revelation

[ocr errors]

XXVI.

quinzegér ey@gas mais un. al. deest

. V. 3 cipzáufwer, al. 4 defunt.V. OO 2

from

[ocr errors]
[ocr errors]

from God. But if there be fewe vad ©£8 aradé.
Occasion for him, he must avutoy, odweegs
be ordain'd a Bilbop, or a mão os ev aumes zeker
Deacon.

τG-, εαν 3 χρεία αυ-
συγηται εις δίσκοπον,
και πρεσβύπρον, και ο
κακόν χειροτονεί τα

[[Σίμων 3 ο ΚαναXXVIK.

νίτης, καγώ απάουν: και του πόσων οφέλη χειροτονείθει ο

. Let a Bifhop be Οrdain'd by σακοπG- ]] Επίσκοπο Three or Two Bifhops : but ου γειών και διο τ. if any one be Οrdain'd by σκόπων χειροτονεί one Bilhop, let him be de- εαν δέ τις του ενός χει: priv'd, both himself, and he esterno a Bongay,ng chat ordain'd him. But if Jaspeida, e

αυτός, there be a Necessity that he weiegtornos áwaóv édu have only one to Ordain 5 ανάγκη να ταλάξ him, becaufe more Bifhops απο ενός χειροτονηθη

ot come together, as in vay, Aldo pet Súvocato time of Persecution, or for adoras aggluéadas fuch like Caufes, let him διωγμα όντα, και άλ: bring the Suffrage of Per. λης τοιαύτης αιτίαι, milion from more Bilhops. ψήφισμα κομιζίδα

.

βιτροπής ποιόνων

πισκόπων. XXVIII. Concerning the Canons . [[Ο αυτούς, και

[

πολυομαι " ει και A Bishop blesses, buč does wr.lj honom not receive the Blessing. He dogai

, son caogin Hornóm. V. deest, V.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Xeep Seal, we lova, lays on Hands, Ordains, Of wegopépg, cungsido fers, Receives the Blessing asci CronómWv det po from Bihops, but by no bardo ad Ž 7 peobu. means from Presbyters. A Πρων εδαμώς επίσκο: Billtop deprives any ClergyQe sansalpe nodúra man who deserves Depriwhineing! Zov," or state varion, excepting a Bifhop; xiganteciperews, *** Tils for of himself he has not ... Pag:

. Pronóre jára gd zig Power to do that.

A Prer 411. ofós th. 2 TPECCumpa byter Blesses, but does not órogei, coria cunogaão receive the Blessing ; yet does Toyo reglas d'égetoy he receive the Blessing from wobei monomo, cujo the Bishop, or a Fellow-Presπρεσβυτέρυ, ωσαύτως byter. In like manner does éididaer cum T PECEU. he give it to a Fellow-PrefTipw* Xtendinige gees- bycer. He lays on Hands, egtore, ngantocips, but does not Ordain; he does apoeils Tos gad6not deprive, yer does he Gmotas, ide way ó. separate those that are unadfos Th Tolacty der him, if they be liable to kuweią. Axor 'me such a Punishment. A Deataogai, o didesain d. con does not bless, does nor aegion, Momband š give the Blessing, but receives Yémionowy @ po it from the Bilhop and PrefCutips s' Baptist & byter; he does not baptize, Depoopéd, 8 saia he does not offer, but when σκόπο οροσενεγκίνδος a, Bilhop or Presbyter has * Trperbutóps, áw. offerd, he distributes to the tus &mdidwar wy naớ, People ; not as a Priest, buc sz, mis ispols, Shows as one that ministers to the Wanovanju lepówoi. Priells. But 'tis not lawful

[merged small][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »