صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

1

διατ

"1

1

Worfhip, keep the Kings in νωσμλύα κράτυνον. τὰς Peace, Wand the Rulers in ἱερεῖς ἀμώμες Righteoufnefs, the Air in a φύλαξον ἐν τῇ λα good Temperature, the Fruits ηρείᾳ σε τές βασιλῆς in Fertility, the World in an διατήρηὧν ἐν εἰρτών, All-powerful Providence; pa- τες ἄρχοντας ἐν δικαιο cifie the warring Nations, σύνῃ, τὰς αέρας ἐν ἀ· convert thole that are gone κρασίᾳ, τὰς καρπὲς aftray, fanctifie thy People, ἐν ἀφορίᾳ, ἣ κόσμον keep thole that are in Vir dν 2 παναλκε" ginity, preferve thofe in the νοίᾳ. ταὶ ἔθνη τα που Faith that are in Marriage, λεμικὰ πραΰνον τὰ ftrengthen thoíe that are in πεπλανημία ὀλήςρε Furity, bring the infants to dov – λαόν σε ἁγία: compieat Age, confirm the σον τὰς ἐν ηρθενίᾳ newly admitted, inftruct the διατήρησον τὰς ἐκ γά Catechumens, and render μῳδιαφύλαξον ἐν πί them worthy of Admiffion, εξ τὰς ἐν ἁγνείᾳ ἐν and gather us all together δυνάμωσον το νήπια into thy Kingdom of Hea- δρυον τὰς νεοτελείς ven, by Jefus Chrift our βεβαίωσον τὰς ἐν να Lord, with whom Glory, Ho- τεχήσι παίδευσιν, nour, and Worlhip be to t μυήσεως ἀξίες ἀνά Thee, in the Holy Ghoft, δειξον @ πάντας ήτα for ever. Amen. And let μᾶς ὀλισάγαγε εἰς the Deacon fay, Bow down * της Βρανῶν βασι to God through his Chrift, λείαν, ἐν Χρισῷ Ἰησ and receive the Bleffing. And τις κυρίῳ ήμας μετ' let the Bifhop add this Pray & Gι δόξα, er, and fay, O God Almigh- kμὴ καὶ σέβας, : [[κ]] the True God, to whom ' τῷ ἁγίῳ

&

:

1

Ο

3

ty,

· φύλαξον. V. 3 παγαρχές V.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

πνεύματι, εἰς τὰς αἰῶ vas. dulu. x à sia ἀμώ. καὶ διά NOVO NEVÉTW $e

[ocr errors]

nothing can be compar’d,who art every where, and present in all things, and art in nothing as one of the Things themfelves, who art bounded by Place, nor grown old by Time, who art not terminated by Ages, nor deceived by Words, who art not fubject to Generation, and wanteft no Guardian, who art above all Corruption, free from all Change, and invariable by Nature, who inhabiteft Light inaccefTim. vi. fible, who art by Nature in 16. vifible, and yet art known Svéd in once to all reafonable Natures, who feek Thee with a good Mind, and art comprehend. ed by thole that feek after Thee with a good Mind; the God of Ifrael, thy People which truly fee, and which

have believed in Chrift. Be

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]

с

1

way

"Q, o quaauns un
ο Γείμενα glosa
ώτερΘ, ὁ τροπῆς α
& a
επίδεκτο, ὁ φύση -
amoiat, & qus oi-
τῶν ἀπρόσιτον, ὁ τῇ
o τη
"puod ab eal, o γνω
τὸς πάσαις. * μετ' ἀ- gracious to me, and hear me,
2olas inntrais Ce for thy Name's fake, and bless
Mynaïs Quoεσi, i those that bow down their
HaμCaroμs - Necks unto Thee, and
τὸ π ἐν ἀνοία Em them the Petitions of their
* ζητέντων σε ὁ Θεὸς Hearts, which are for their
Ἰσραὴλ, ᾧ ἀληθινῶς Good, and do not reje&t
"er, To as Xerse any one of them from thy

grant

=

214

,

Χρισὸν

1

·

Kingdom: But fanctify,guard, πς δύσιμο. λαξ τι cover, and affift them; de- ὠμονής γυόμμα έτσι liver them from the Adver- κεσόν με 2/α δ' ὄνους fary, and every Enemy; keep σε, καὶ ευλόγησιν τὸ Pla!.cxx.8 their Houfes, and guard their σοι κεκλικότας τις αν Comings-in and their Goings των ἀυχένας, out. For to Thee belongs· αυτοῖς τὰ αἰτήματα τ the Glory, Praife, Majety, καρδιῶν αὐτῶν τὰ ἐτὶ Worlhip, and Adoration, and συμφέροντι, καὶ μηδένα to thy Son Jefis, thy Chrift, αυτών απόβλητον ποιή our Lord, and God, and σῃς ἐκ τ βασιλείας σε King, in the Holy Ghoft, Χλλὰ ἁγίασον αυτές, now and always, for ever φρέρησιν, σκέπασον, διὰ and ever. Amen. And the kλαβε, ρύσαι ξ όλη Deacon fhall fay, Depart in λοτρίο, πουτός έχθρ : Peace. Thefe Conftitutions τὸς οἴκες αυτῶν φύλ concerning this Myftical Wor- ξον, τὰς εἰσόδες αυτ fhip, we the Apoftles do Or @ τὰς ἐξόδες φρέρηζεν dain for you the Bithops, ὅτι οἱ δόξα, αἶτῶν, με Priefts and Deacons. γαλοπρέπεια; σέβας, προσκύνησις, τῷ Cῷ παιδὶ Ἰησῇ τῷ Χρι τῷ σε, τις κυρίῳ ἡμῷ ὁ Θεῷ καὶ βασιλεῖ, ἐ τῷ ἁγίῳ πνούματι, να ᾧ ἀεὶ καὶ εἰς τὰς αἰῶνας από αιώνων άμώ @ ὁ Σάκονο έρε· ἀπολύεθε ἐν εἰ plum. ταῦτα καὶ ἡ μυτικῆς λατρείας Kατασσόμενα ἡμεῖς οἱ Σπόςολοι ὑμῖν τοῖς ὀπισκόποις, καὶ τοῖς πρεσβυπε τοις, καὶ τοῖς διακόνοις.

1

!

T

XVI.

[ocr errors]

- Concerning the Ordinati-
on of Presbyters ;

1

[[3]

Περὶ 5 χειροπ νίας πρεσβυτέρων, [[ ὁ φιλόμπα από τη κυρία, διατάσιμαι μῖν τοῖς Ἐπισκόποις

Прис

$

cu

Ipso Cúmer xacem. When thou Ordainest a Pref wy w Monate, byter, O Bifhop, lay thy tπeam & XEрan Hand upon his Head, in tis aules, & πReo the Frefence of the PresbySumers per wais Co, ters and Deacons, and pray, 9 rfs dianawr faying, O Lord Almighty, House dégoness our God, who hast created TONTONEŃTOP, & eds all things by Christ, and doft οκράτορ, was a 2 Xes in like manner take care of του πρώτα δημιουργήσας, the whole World by Him; à di dare the oner for He who had Power to make different Creatures, has allo Power to take care of them, according to their dif- ** Pag. ferent Natures; on which ac- 407. count, O God, thou takest care of Immortal Beings by

.

C

DOJKOWY KATUNŃAs. 28 Juvaus Hoppe **ADINOTY, TETE du Missy a poews Teo

<*

2

5

αθανάτων φυλακῇ barePrefervation, but of rhofe ON, TW DUNT, that are Mortal by Succeffion, Madaxy & fus of the Soul, by the Provi ροντίδι νόμων, ὦ σώς fion of Laws, of the Body TQ diamined of by the Supply of its Wants. ωδείας αυτός ν nocias auto's Do thou therefore now alfo UN 67CXEfor 67 look down upon thy holy Ligiau Co Ennanoid è Church, and encreafe the υξη ον αυτὴν, à πλή· fame,and multiply thofe that λον τὰς ἐν αυτῇ prefide in it, and grant them TeDesa Tas y dos du Power, that they may κιν πρὸς δ' κοπιᾷν ἀμ both in Word and Work for T'as 2024 @ pres the Edification of thy People. Dinosouler Toys. Do thou now alfo look down

འ་

labour

upon this thy Servant, who
is put into the Presbytery

by

[ocr errors]
[ocr errors]

auros y vuï emde 67

SENY σ8 TOTOV, δελόν σε τότον,

2

[ocr errors]

~

Fx. xviii.

xxvii.

nous al

1

by the Vote and Determina- now » netod to nar tion of the whole Clergy : pu πολυτὸς εἰς πρεσόν And do thou replenith him τέριον Ὀπιδοθέντα, καὶ with the Spirit of Grace, έμπληζον αυτον πνδύμα and Counsel, to affift and go ei è ovμCydias, vern thy People with a pure NTING μCava Heart, in the fame manner beрväv & α cv (α as thou didst look down up- en nadapa nadia" on thy chofen People, and or TETOV Eides of & xxiv. & didft command Mofes tỏ ngòv čudñs 08, choofe Elders, whom thou προσέταξας Μωϋσεΐαἱ· didft fill with thy Spirit. Do pey TрEOCUTÉρUS, & thou also now, O Lord, grant this, and preferve in vu, nere, yo, us the Spirit of thy Grace, διελλιπὲς τηρῶν ἐν ὑμῖ that this Perfon being filled THOUμg T. 2007 ня гаесть with the Gifts of Healing, ὅπως πληθείς ότ and the Word of Teaching, εργημάτων ἰακκῶν, may in Meekness inftruct & didantixs, thy People, and fincerely reaork ferve Thee with a pure Mindor, and a willing Soul, and may exeiras av raJapa fully discharge the holy Mi- Savoia & Juan de niftrations for thy People, son, & Tas Lap To through thy Chrift, with a ispupyías aμss whom Glory, Honour and nay, a To Xe Worship be to Thee, in the Holy Ghoft, for ever. Amen.

σε

auton os Sunda

20

2

[[3]]

808 MET Soα, σοι δόξα, Τιμή σέβας, ἐν τῷ ἁγίῳ πνούμαι, εἰς τὰς αἰῶνας. αμών

« السابقةمتابعة »