صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

νομίῳ τιν Οὐ ποιήσετε

2

**

[ocr errors]

ὑμῖν τούτω, ἐδὲ ἀναξυρίδας. Χρὴ ἢ ἐδὲ ημείο τρίχα διαφθείρον, * μορφω αρθρώ. το αλλα φύσιν ἐξαλλά αεινο Οὐκ Σπομάδαρώσετε γάρ, φησιν ὁ νόμᾶς τὰς πώγωνας ύμῶν. Τέτο το γυναιξὶν διπρεπὲς ὁ κτίας ἐποίησε Θεός ἀνδράσι

203.

XIX. 27.

XXI. 5.

Hair of their Beards, and up-"». Pag. naturally change the Form of a Man. For the Law (ays, Te hall not marr your Beards. Levit. For God has made this de cent for Women, but has determined that 'tis unfuitable for Men. But if thou do there things to pleafe Men, in Contradiction to the Law, thou wilt be abominable with God, who created thee after * Ανάρμοστον ἐδικαίωσε. his own Image. If there Σὺ ὃ ταῦτα ποιῶν Tα fore thou wilt be acceptaἀρέσκειαν, ἀναρκέμβριος ble to God, ablain from των νόμῳ, βδελυκτός all thole things which he χρήση του α τούλα Θεῷ τῷ hates; and do'none of thofe κτίσαντι σε καί εἰκόνα έ. things that are unplearing to αυτό. Ἐὰν ἐν δέλης him. 15, 2014

[ocr errors]

Θεῷ αρέσκειν, ἀπόχε
πάντων ὧν μισεῖ αὐτὸς, τα της 190
ὲ μηδὲν πράως 7 αὐ

τῷ ἀπαρεσκόντων.

[blocks in formation]

Hivi

SECT. III.

πατῶν καὶ ἀλώμγΘ & Εύμαιος, ἀκαιριεπόπ Της κακώς ζώντων ἀλλὰ τῇ τέχνη τῇ τέχνη σε το έργο σε προσέχων,

.

TH

[ocr errors]

.

HOU fhalt not be as a Wanderer and Gadder Abroad, rambling about the Streets, without juft Caufe, to fpy out fuch as hive wickedly. But by minding thy own Trade and Employ

· πωτώμενΘ. ν. · ἀκερςεπόπτης. V.

ment,

IV.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

ment, endeavour to do what few pire diαis acceptable to God. And ( WORD, του keeping in mind the Oracles Xers a divaof Chrift, meditate in the Jof. i. 8. fame continually. For fo the Deut. vi. Scripture fays to thee, Thou (halt meditate in his Law Day and Night, when thou walkert in the Field, and when thou fitteft in thine House, and when thou lyeft down, and when thou rifeft up, that thou mayst have Understanding in all things. Nay, altho' thou beeft rich, and so doft not want a Trade **Pag. for thy Maintenance, be not 204. one that gads about, and walks abroad at random. But either go to fome that are Believers, and of the fame Religion, and confer and difcourfe with them about the lively Oracles of God:

[ocr errors]

sea. Aty! 28 reach ou, ok v TS νόμῳ αυτό μελετήσεις ἡμέρας & νυκτός, ώρι Taπwv čv ázęw‚è čv ofx nap, 91cous, & Lavisawho iva ourins on maiv. Am' ei è mhéa☺. axds, xpéiav rixvns wey's ☎ ** * τρέφεις conexew, un peμbòs yiv8,unde 'a'naveo fermam" an' an weeσέρχη τοῖς πιςοῖς τε ομοδόξοις, συμβάλλων τα ζωοποια προσομιλο ῥήματα

2

Εἰ ; μή, καθε

Or if thou stayeft at home, & ardor dura

γίνωσκε

νόμων, τους βασιλείας, της τροφής

read the Books of the Law,
of the Kings, with the Pro-
phets, fing the Hymns of fame rès üμvus.
David, and perufe diligently
the Gofpel, which is the
Completion of the other.

V. : ακαιροποίτος ν.

[ocr errors]

Dabis diépy & Criμeλως δ' οαΓγέλιον δ τέ των συμπλήρωμα.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Abstain from all the Hea VI then Books. For what haft thou to do with fuch foreign Difcourfes, or Laws, or false Prophets, which fubvert the Faith of the Unstable? For what Defed doft thou find in the Law of God, that thou fhouldeft have Recourfe to those Heathenish Fables? For if thou haft a mind to read Hiftory, thou haft the Books of the Kings: If Books of Wisdom or Poetry, thou hast thofe of the Prophets, of Job, and the Proverbs; in which thou wilt find greater depth of Sagacity than in all the Hea then Poets, and Sophifters, be cause these are the Words of the Lord, the only Wife God. If thou defireft (omething to fing, thou haft the Pfalms; if the Origin of things, thou haft Genefis; if Laws and Sta- ** Pag. tutes, thou haft the glorious 25. Law of the Lord God. Do thou therefore utterly abftain

τείων & διαβολικών from all ftrange and Diaboigupas amas. Пallical Books. Nay, when thou

Στο αἱρετικοί μη αναγίνωσκε. ν. ο ευνόμυνα. V.

readeft

[ocr errors]

growvativwonwv, 7 ἐν αὐτῷ ἐπεισακ των angs & È un Tv Tv,

as

πάν

ρώσεως μόνον ή προς iseido durayirwone, es vwoner Ce, C doğalar & Ocov, ik ἀπὸ τοιέτων καὶ τοσέτων ppÓ CE SεOMEV. "Es de oor wey panμεν γινώσκειν τί νόμΘ quoings, & Ti & S δευτερώσεως, τά τε ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῖς ματοποιή our Soderla &πEianTa. Nou jap Est, Tiva ἐλάλησε κύρια ο Θεός weg & + agor cidwaypoμggoroiñoay

2

I

readest the Law, think not thy felfbound to obferve the Additional Precepts, though not all of them, yet fome of a kvwv, IT MUTEthem. Read thole barely for the fake of History, in order to the Knowledge of them, and to glorify God' that he has delivered thee from fuch great and fo many Bonds. Propofe to thy felf to diftinguifh what Rules were from the Law of Nature, and what were added afterwards, or were fuch Additional Rules as were introdue'd and given to the If raelites after the making of the Calf. For the Law contains those Precepts which were fpoken by the Lord God before the people fell into Idolatry, and made a Calf like the Egyptian Apis, that is, the Ten Commandments. But as to thofe Bonds which were farther laid upon them after they had finn'd, do not thou draw them upon thy felf: For our Saviour came for no other Reason but that He

A. v. defunt. v. 2 defunt. v.

* παρ' Αιγυπτίοις Απιν, rules"

[ocr errors]

& ἢ ἁμαρτήσασιν αὐτοῖς N Sequa, où Cεαυτῷ μὴ ότι πάση. Ο owτnρ nμgν & Sieπev ke nλder, niva 3 púσηται τις υποδίκες της

[ocr errors]

ajuns opgns, @" πληρώση “ νόμον ἢ τὰς wentas,

radioua

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors]

might deliver thofe that were obnoxious therero from chat Wrath which was re μs ferved for them; that he might fulfil the Law and the Prophets; and that he might: abrogate or change thole fer condary Bonds, which were fuperadded to the reft of the Law. For therefore does He

[ocr errors]

!

gonic sỳ Tois weg on-call to us, and fay, Come un Matt. xiè

[ocr errors]

deeft. V.

to me all ye that labour and 28. are heavy laden, and I will give you Reft. When therefore thou haft read the Law, which is agreeable.to; the Gofpel,> and to the Prophets, read alfo the Books of the Kings, that thou mayft thereby learn! which of the Kings were righ teous, and how they were profper'd by God; and how the Promife of Eternal Life continued with them from him. But thote Kings which went a whoring from God did foon perill in their Apoftacy by the righteous Judg. Pag. ment of God, and were de 205. priv'd of his Life, inheriting, instead of Reft, Eternal Pu

nishment.

« السابقةمتابعة »