صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

CONTENTS OF VOL. X.

MISCELLANEOUS WORKS.

Page

I. A BRIEF SUM OF THE PRINCIPLES OF RELIGION, fit to

be known of such as would address themselves to God's Table.... 1

II. SOLOMON'S DIVINE ARTS, of - 1. Ethics, 2. Politics, 3. De-

conomics: that is, the Government of 1. Behaviour, 2. Cominon-

wealth, 3. Family. Drawn into Method out of his Proverbs and

Ecclesiastes.......

5

Dedication to Robert, EARL OF Essex......

7

i. Ethics, or MORALS...

9

Felicity ..

Il

Prudence...

17

Justice........

22

Temperance and Fortitude.

ii. Politics, or COMMONWEALTH......

41

Solomon's King..........

43

Solomon's Counsellor...........

46

Solomon's Courtier....

49

Solomon's Subject...........

50

iži. @CONOMICS, or GovERNMENT OF THE FAMILY

53

The Husband..........

55

The Wife

57

Parents..........

59

Children.......

60

The Master, and Servant....

61

III. ANSWER TO NINE ARGUMENTS AGAINST BISHOPS

SITTING IN PARLIAMENT........

62

IV. A SPEECH IN PARLIAMENT.........

.... 65

V. A SPEECH IN PARLIAMENT, in Defence of the Canons made

in Convocation .......

67

VI. A SPEECH IN PARLIAMENT, concerning the Power of Bishops

in Secular Things..........

70

VII. AN APOLOGETICAL LETTER TO A PERSON OF QUA-

LITY, concerning a scandalous and malicious Passage, in a Con-

ference lately held betwixt an Inquisitor at Whitehall, and Mr.

Anthony Sadler ; published in his “ Inquisitio Anglicana.”. 73

VIII. THE REVELATION UNREVEALED. Concerning the Thou-

sand Years' Reign of the Saints with Christ upon Earth. Laying

forth the weak Grounds and strange Consequences, of that plau-

sible and too much received Opinion

79

IX. MUNDUS ALTER ET IDEM: sive Terra Australis antehac

semper incognita ; longis itineribus peregrini academici nuper-

rime illustrata. Authore Mercuriu Britannico......

129

Itineris Occasio, et Προπαρασκεύασμα..

135

Lib. Primus. Crapulia..........

................. 142

« السابقةمتابعة »