صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

עליו שהוא בןצוקה ואיך יקרא לבנו עבדי ואם אוקה

הוא כדבריהם בוודאי לא יקרא שמו עבדי: ובפרט

[ocr errors]

בפתרונם עליו שם ג"כ נ"ג ג" נבזה וחדל אישים איש

מכאובות וידוע חולי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו וכו : ואיך אומרים עליו משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם והלא המה מפרשים תהלים מ"ה ג' יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך וכו' : ג"כ עליו וכאי הוא אומר נבזה וחדל אישים : ואם יאמר האומר ישרא עתידין לאמר כן א"כ למה נאמר נ2 ט"ו כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם י אשר לא סופר להם ראו ואשר לא שמעו הבוננו וכו': הלא כוונת הכתוב על גוים ונכים שעתידין לאמר כן והלא מימיהם לא אמועליו נבזה וחדל אישים אך נהפוך הוא : ע"כ תד שלא עליו דבר הכתוב צא על ישרא : ואם בריהם שכוונת הכתוב עליו מתמיה אני או יכולין לפרש עליו. פסוק

Ezekiel, xxxvii. 25. "And they shall dwell therein, even they and their children, for ever; and David my servant shall be their prince for ever." GOD has also promised the office of high priest to Pinhas and his seed, as an everlasting engagement: still it has ceased for a long time. We also find that Eli, Ahimeleg, and Abiathar, sons of Hamar, officiated as high priests until the kingdom of Solomon ceased, namely, they were descendants of Pinhas. 1 ́ Kings, ii. 27. "So Solomon thrust out Abiathar from being priest unto the LORD," &c. Ib. 9. "And Zadok the priest did the king put in ne room of Abiathar," &c. and so many more. Zadok was a descendant of Pinhas, and althoun this priesthood became extinct with the destiction, yet we are assured that at the time whд the Messiah comes it will be reinstated; wich we heartily wish and pray may come to ps in our days. Amen.

SECTIO V.

THE following passage rom Isaiah, xlii. 13. "Behold my servant sl deal prudently; he shall be exalted and xtolled, and be very high," &c. the Sophist interpret as being prophecied upon Jesus; t here, like in all other parts of the scripture they deviate from truth,

שכתב יחזקא ל"ז כ"ה וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב וכו' : ודוד עבדי נשיא להם - עוד נמצא שהקב"ה כרת ברית לפינחס לכהונת עולם לו ולזרעו אחריו ועם כל זה פסק זמן גדול יען עלי אחימלך ואביתר בני איתמר היו כהנים גדולים עד מלכות שלמה שהכהונה חזרה לבני פנחס מלכים א" פרק ב' כ"ז : שס ל"ז ועוד אחרים צדוק היה מזרע פנחס ואף שכהונתו פסק בגלות בטוחים אנחנו שבביאת משיחנו יחזיר לאיתנו כימי קדס

שיהיה במהרה בימינו אמן :

פרק חמישי

בישעי' נב" יג" נאמר הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד וכו' : כל הפרק מפרשים הכופרים על ישו הנוצרי באמרם שישעי" הנביא ע"ה ניבא עליו : אך לפי האמת לא נכון פתרונם גם במקום זה ואפילו לדבריהם איננו נכון : מאחר שאומרים

[ocr errors]

superlatively, which is frequently practised in the Holy Scripture; for instance, in Isa. ii. 7. “Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots." The same in Ecclesi. iv. 8. "There is one alone, and there is not a second; yea, he hath neither child or brother, yet is there no end of his labour," &c. Ib. xii. 12. "To making many books there is no end," &c.; and many more to the like purpose.

As a farther proof that the above text does not mean Jesus, as the Sophists maintain, I beg to remind you, that Jesus never sat upon the throne of David, nor was he ever king of Israel; and the before-quoted text says, "Of the increase of his government and peace there shall bẹ no end, upon the throne of David and his kingdom," &c.

Should they even, beyond all expectation, say that it signifies the spiritual throne, it is easily contradicted; for David never ascended a spiritual but an earthly throne: and what is said at the conclusion of this text, namely, "To order it and to establish it, with judgment and with justice, from henceforth ever and for ever," &c.

If it is the opinion that the kingdom of David shall continue for ever, although it ceased at the time of the destruction, then no doubt can be entertained but that at the coming of the true Messiah it will commence again; and thus it is said by

R

בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו וכו' : קהלת יבי

יב" עשות ספרים הרבה אין קץ וכו' וכן רבים :

וראייה לדברי שלא עליו נאמר פסוק זה שהמה מראים עליו כי הלא גלוי וידוע שהוא לא ישב על כסא דוד ולא היה מלך בישרא כלל והכתוב אומר למרבה המשרה ולשלום אין קץ על

כסא דוד ועל ממלכתו וכו' :

ואם תפרש הכסא לכסא רוחני ע"כ תדע שעל

כסא דוד נאמר וכסא דוד אינו רוחני : כי דהע"ה לא ישב על כסא רוחני כי אם רק על כסא בשמי ומלכותו היתה גשמית : ומה שנאמר להכין ולסעדה

במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם וכו' :

הכוונה למלכות בית דוד שלא תמוט משררתו מעתה ועד עולם ואעפי שיהיה הפסק לו בזמן הגלות מ"מ תשוב לקדמותה לימות המשיח כמו

« السابقةمتابعة »