صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

P. VIRGILII MARONIS

A E N E IDOS

LIBER QUINTUS.

[ocr errors]

Moenia respiciens, quae jam infelicis Eliffae
Conlucent flammis. Quae tantum adcenderit ignem
Caussa latet : duri magno sed amore dolores
Polluto, notumque, furens quid femina possit,
Trifte per augurium Teucrorum pectora ducunt.
Ut pelagus tenuere rates, nec jam amplius ulla
Occurrit tellus; maria undique, et undique caelum,
Olli caeruleus supra caput adftitit imber,
Noctem hiememque ferens; et inhorruitunda tenebris.
Ipse gubernator puppi Palinurus ab alta :
Heu! quianam tanti cinxerunt aethera nimbi?
Quidve, pater Neptune, paras? Sic deinde locutus
Conligere arma jubet, validisque incumbere remis;
Obliquatque finus in ventum, ac talia fatur:
Magnanime Aenea, non, fi mihi Juppiter auctor
Spondeat, hoc sperem Italiam contingere caelo.
Mutati transversa fremunt, et Vespere ab atro
VOL. IL

A

Consurgunt

8030

« السابقةمتابعة »