صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

memory is sacredly kept in many a heart; and there stands a monument to his name more lasting than marble, in the good which he effected while living, and in the example which he has left behind him.

EPITAPH ON MR. THACHER,

ENGRAVED ON HIS MONUMENT AT MOULINS.

MEMORIÆ SACRUM

REVERENDI SAMUELIS COOPER THACHER, IN NOVANGLIA,APUD BOSTONIENSES,OLIM CHRISTI ECCLESIÆ MINISTRI;

QUI OFFICIIS EJUS SACRIS DUM SEDULO FUNGERETUR,

QUID VERUM ATQUE HONESTUM ELOQUENTIA

ET SILENTIO DOCUIT:

MITI SAPIENTIA, MORIBUS SUAVISSIMIS, CARITATE ERGA OMNES,

INGENIO DISCIPLINIS EXCULTO, OMNI VIRTUTE, QUÆ GRATIAM AUT AUCTORITATEM CONCILIARET,

PRÆSTANS.

LENTA TABE OPPRESSUS, VALETUDINIS CAUSA, A PATRIA DISCESSIT: ECCLESIA CUJUS MINISTER FUIT OMNE AMORIS OFFICIUM PERSOLVENTE:

SED DUOS ANNOS PER MARE ET TERRAS JACTATUS, IN HAC URBE DEMUM HOSPES, ANIMUM DEO PLACIDE REDDIDIT; LONGAM MEMORIAM, ET GRAVE DESIDERIUM SUI,

APUD BONOS RELINQUENS.

NATUS BOSTONIÆ NOVANGLORUM

DECEMBRIS DIE XIV. A. D. N. MDCCLXXXV.
OBIIT JANUARII DIE II. A. D. N. MDCCCXVIII.
FRATRES ET SOROR EJUS MOERENTES H. M, P.

K

LIST OF MR. THACHER'S PUBLICATIONS,

Not inserted in the present volume.

IN THE MONTHLY ANTHOLOGY.

p. 677.

Vol. II. pp. 23. 134. 187. 298. Translation of a part of

Barclay's Argenis. p. 251. Review of Pinkerton's Geography. p. 458. Silva, No. 7.

.

Editors' Notice. Vol. III. p. 124. Remarker, No. 7. Vol. IV. p. 309. Recollections of the Literature of

France in 1806.

p. 631. Remarker, No. 28. Vol. V. p. 121. The Editors' Address.

pp. 259. 322. 434. Review of Marshall's Life

of Washington. p. 603. Review of the Constitution and Asso

ciate Statutes of the Theological Semina

ry in Andover. Vol. VI. p. 194. Defence of the Review, just men

tioned. p. 181. Review of Zollikofer's Sermons on

the Reformation. Vol. VIII. p. 249. Review of Adams' Lectures on Rhet

oric and Oratory. Vol. IX. p. 255. Review of Dr. Porter's Convention

Sermon.
Vol. X. p. 341. Address of the Editors.

IN THE GENERAL REPOSITORY AND REVIEW.

Vol. I. p. 345. Review of pamphlets by N. and T.

Worcester.

SERMONS.

SERMON I.

EARLY PIETY.

PROVERBS XXIII. 26.

My son, give me thine heart, and let thine

eyes

observe my ways. This address of religious wisdom, though applicable no doubt to us all, seems from its connexion to have been designed by the preacher particularly for the young. It is intended chiefly for that interesting period of life, when the character is about to take its strongest and most decided direction. When the season of pupilage and discipline is expiring, and the mind is beginning to think, and to prepare to act for itself; when untaught by experience to distrust the illusions of fancy, and to disbelieve the promises of hope, life seems to the young enthusiast to open nothing but a long and gay vista, lined on every side with pleasures and honours; at this ambiguous age it is, that religion is represented as lifting her mild and sacred voice.

My child, listen to my words, the words of your truest friend. You are about to decide the happiness of your life on earth-it may be of your

66

« السابقةمتابعة »