صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

PRINTED FOR VERNOR AND HOOD; JOHN WALKER ; CUTHELL
AND MARTIN; W. J. AND J. RICHARDSON; LONGMAN
AND REES; R. LEA; AND J. AND A. ARCH.

J. Swan, printer, Angel Street, Newgate Street,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Quoniam hæc ratio plerumque videtur
Tristior esse, quibus non est tractata, retroque
Volgus abhorret ab hac: volui tibi suaviloquenti
Carmine Pierio rationem exponere nostram,
Et quasi musao dulci contingere melle,
Si tibi forte animum tali rutione tenerem.

LUCRETIUS.

« السابقةمتابعة »