صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

XVIII.14.

το αινέσι το λόγε For, The Whole have no Need Mattix 12. ἁγιάζειν αὐτοὺς, @ ῥύε- of the Phyfician, but the Sick. πὓς ἐκ θανάτε. Οὐ χρέου Since, Tis not pleafing in the xvii.... γδ ἔχεσιν οἱ ἰσχύοντες Sight of your Father that one ἰατρῶ, ἀλλ ̓ οἱ κακῶς of thefe little ones fhould perifh. ἔχοντες . Ἐπειδὴ For we ought not to eftaσοκ ἐξὶ θέλημα έμε blifh the Will of hard.hearted προθεν τῷ πατρὸς, ἵνα Men, but the Will of the υπόληται εις 2 μικρῶν. God and Father of the Uni Οὐδης σκληρόκαρ- verfe, which is revealed to

2

"

δίων ἀνδρῶν βέλησιν i- us by Jefus Chrift our Lord, τον χρὴ, ἀλλὰ καὶ τῇ to whom be Glory for ever. θεοδ ὲ πατρὸς ὅλων Amen.

* 2ὰ Ἰησῦ Χρισ χωρίς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τὰς αἰῶνας. ̓Αμή.

Οὐδὲ δ δίκαιον

κεφαλὴν ἔνται σε, ᾧ Ἐπίσκοπε, ἐρᾷ προσέα χειν,ετέςι λαϊκῷ τασιώ. δὲ ἀνθρώπῳ, εἰς ἑτέρῳ ἀπώλειαν, ἀλλὰ Θεῷ μόνῳ. ἄρχειν γάρ σε χρὴ τῆς ὑπηκόων, ὦ με C ὑπ ̓ αὐτῶν ἄρχεὣς ὅτε γδ' ὑὸς ἄρχ παleès *ηλυέσεως, λόγον,

S E c T. VII.

FOR tis not equitable

that thou, O Bishop, who art the Head, fhouldit fubmit to the Tail, that is to fome feditious Perfon among the Laity, to the Deftruction of another, but to God alone. For tis thy Privilege to govern thofe under thee, but not to be govern’d by them. For neither does a Son, wha

* φησὶν ὁ ζώτης ἐν εὐαγγελίοις καὶ πάλιν. ν. 2 deeft. v. 3 τίτων. v.

2, Sc.

[ocr errors]

is Subject by theCourse of Ge- re done no meis

[ocr errors]

67

μὴ.

[ocr errors]

neration, govern his Father;
nor a Servant, who is fubject
by Law, govern his Master;
nor does a Scholargovern his
Teacher, nor a Soldier his
King, nor any of the Laity
his Bishop. For, that there is
no Reason to fuppofe fuch
as converse with the Wicked,
in order to their Inftruction
in the Word, to be defiled
by, or Partaker of their Sins,
Ezekiel, as it were on pur-
pose preventing the Sufpici-Core Túm. 67
ons of ill-difpos'd Perfons, y's 'loeana oi naBÉ-

Exek.xviii fays thus, Why do you speak
this Proverb concerning the
Land of Ifrael? The Fathers
have eaten four Grapes, and
the Children's Teeth are fet on
Edge? As I live, faith the
Lord God, ye shall not hence-
forth have Occafion to use this
Proverb in Ifrael. For all Souls
are mine; in like manner as
the Soul of the Father, fo alfo
the Soul of the Son is mine:
The Soul that finneth it shall
die. But the Man who is righ-
teous, and does Fudgment and

auTv. v. 2 deeft. V. 3. V.

с

2.

[ocr errors]

ταύτην

y

[ocr errors]

pes pagor oμpanas,
ρες ἔφαγον όμφακας,
οἱ ὀδόντες της τέκνων τ
diaooks ; Sw ga,
λeys Adwvat nie,
eithe" 250 or
λεπομδύη ή παραβολή
aum To 'Iσeann. ok
may as fuxai quay
elow. Ov Teimov i Jugn
Tate's, &πws fuxi
πατρός, όπως ἡ ψυχὴ
eμnsiv & ux
aμgprávou aim 3α-
αμαρτάνεσα αὐτὴ
odaveray • ar-
SpwwQ, os eqα d4-
gC, mwv neing.

[ocr errors]
[ocr errors]

с

3

by Sixar uile in δικαιοσμύζω' @ ἑξῆς πιλέγων τὰς λοιπάς

ding

Justice (and fo the Prophet
reckons up the reft of the

ἀρετος, επισφραγίζει Virtues, and then adds for
TOY NEW TO TIs
and, (wn
ζήσεται, λέης 'Αδωναι
we year Murnan
you on in year

g

1

2

a Conclufion, Such an one is just) he shall furely live, faith 9. the Lord God. And if he bea get a Son who is a Robber, a Shedder of Blood, and walks not ama, in Tη odw To in the way of his righteous zargos autê 5 Angis Father; (and when the Procon Empolin È1éphet had added what folγαγὼν τοὺ ἑξῆς, ἐπάδα lows, he adds in the Conτοῖς τελευταίοις· TIS TEROITAVTOLS Zwn clufion,) He hall certainly 3 ζήσεται πάσας τοὺς not live; he has done all this Noμías Tauras Enoe, Wickedness, he shall furely die, DavάTY STOJAVĤray his Blood (hall be upon him. Tet 8 AUTÊ ET AUor they will ask thee, Why? Does ання not the Son bear the Iniquity of the Father, or his Righte onfness, having exercised Righ teousness himself? And thou (halt fay unto them, The Soul that finneth it fhall die. The Son fhall not bear the Iniquity of the Father, and the Father hall not bear the Iniquity of the Son. The Righteousness of the Righteous fhall be upon him: and the Wickedness of the wick. ed (hall be upon him. And a little after he fays, When the

2

!!. 30k

it

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*** Pag.

224.

XV.

el

mono adinide, Toy
ai din aroovy auro",
πάσας τοὺς ἀνομίας αὖ
τ8, ἃς ἐποίησεν, 3 μὴ
μνηθῶσιν, ἐν τῇ ἀδι-
na aur, & id innoer,
v T aμaplig au-
ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ
8, Super, in a-
τῇ ἀποθανεῖται. Καὶ

[ocr errors]

ભૃ

~

Righteous turneth away from αποτρέψαι δίκαιον ἐκ
his Righteoufnefs, and commit- & dixaucourns aure,
teth Iniquiquity, all his Righte-
oufnefs, by reafon of all his Wick-
ednefs which he has committed,
hall not be mentioned to him:
In his Iniquity which he hath
committed, and in his Sin
which he hath finned, in them
fhall be die. And a little af-
ter he adds, When the Wicked
turneth away from his Wicked- uel oniza érázs. 'Ev
ednefs which he hath committed,
and doth Judgment and fuftice,
be hath preferved his Soul;
he hath turned away from all
his Ungodliness which he hath
done, he fhall furely live, he
fhall not die; and afterwards,
I will judge every one of you
according to his ways, O House
of Ifrael, faith the Lord God.

ὑμῶν κοινῶ ? ὑμᾶς, οἶχΘ'
swer Q.

Obferve, you who are our
beloved Sons, how merciful,
yet righteous, the Lord our
God is; how gracious and
kind to Men; and yet most

I defunt. v. 2 deeft. V.

τη

на

το Σποτρέψαι άνομο
ἀπὸ ἢ ἀνομίαι αὐτῷ ἧς
once, monof net-
a Singloile, &-
@
T7 fugle aure
quae, άmés perfer
waswn ifs d'a-
βειῶν αὐτῇ ὧν ἐποίησε,
(wn Choiral, Ĉ con
Daveta. Kai is
ἀποθανεῖται. ἑξῆς
Ἕκασον καὶ τοὺς οδες
Ἰσραὴλ", λέγει Αδωνα

C/

~

2

** Ὁρᾶτε, τέκνα anα, πws πλαχνος με δικαιοwins needs Hr, azadas y pizáv=

с

[ocr errors]
[ocr errors]

1

B

t

Bearo Q, a' dwwv Gon certainly He will not acquit Nah. 1.3. alw waterone, the Guilty; one that admits * Ἐπιτρέφοντα προσιέ of the returning Sinner, and pisu nay (Worrow, revives him, leaving no room μὴ καταλιπὼν τόπον for Sufpicion to fuch as would πονοίας τοῖς ἀπηνῶς be favage in judging, and BERNO Reiver, utterly reject Offenders, and τέλεον Σποτρέφεις τες not vouchfafe them fo much ἁμαρτάνοντας, ἃ μὴ as any Exhortations which κοινωνεῖν αὐτοῖς λόγων might bring them to Repenπαρακλητικῶν πρὸς με· tance. In Contradiction to Topolar Erazagoir du fuch, God, by Ifaiah, fays rapsówv ofs in TP to the Bishops, Comfort ye, JUTiwr o OEd's Ya H comfort ye my People, ye Priests: Gis news wey's Tas & fpeak comfortably to Jerufalem. λέγο e); - દ• πισκόπες Παρακαλε- It therefore behoves you, π, @Sanghantar upon hearing thofe Words με ἱερεῖς, λαλήξατε εἰς of his, to encourage thofe 7 rapido Tεр& Gan. who have offended, and lead Χρὴ ἐνὑμᾶς αὐτῇ ἀπόovas, Danaher Tes Amapolas, x" wegs ἡμαρτηκότας, και πρός Merjosar popμar, βέλπιδας ποιεῖν, καὶ μὴ Cavour, ws 2ngivares" γινομλύες της πλημμε· ANDEVTWV aurois venev Τεἰς αὐτὸς ἀγάπης ασ

I

2

2

them to Repentance, and af-
ford them Hope, and not
vainly to fuppofe that you
fhall be Partakers of their Of
fences on account of fuch
your Love to them. Re-
ceive the Penitent with Ala-
crity, and rejoice over them,
and with Mercy and Bowels

Mics TES METopov of Compaffion judge the Sin

Tas wego de neade, ροντες ἐπ ̓ αὐτοῖς, μετ'

2

- ners. For if a Perlon was
walking by the Side of a

• d:funt. v. 2 xolywovinès, V.

« السابقةمتابعة »