صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1

χρείᾳ σε τὰς βασιλῆς
διατήρη ον ἐν εἰρτώῃ,
Tesaplas av dinang-
σύνη, τὸς αέρας ἐν ἀ
κρασίᾳ, τὸς καρπὸς
cv cu poeia, t
ἐν ἀφορία, κόσμου
&2 wavanne" weg-
oia. тà vn & π••
λING TUDOR TO

2

Worfiip, keep the Kings in νωσμλύα κράτυνον. τὰς Peace, and the Rulers in iepes áμáμss δια Righteoufhefs, the Air in a φύλαξον ἐν τῇ λα good Temperature, the Fruits in Fertility, the World in an All-powerful Providence; pacifie the warring Nations, convert thofe that are gone astray, fanctifie thy People, keep those that are in Vir ginity, preferve thofe in the Faith that are in Marriage, ftrengthen thoie that are in πεπλανημία ολής Purity, bring the infants to ψον τ λαόν σε ἁγία compleat Age, confirm the v. TES EN Devia newly admitted, inftru&t the διατήρησον τὸς ἐκγά Catechumens, and render μῳδιαφύλαξον ἐν πί them worthy of Admiffion, ze v dváα and gather us all together δυνάμωσον το νήπια into thy Kingdom of Hea- ἅδριον τὸς νεοτελεῖς ven, by Jefus Chrift our βεβαίωσον τὰς ἐν και Lord, with whom Glory, Ho nour, and Worship be to Thee, in the Holy Ghoft, for ever. Amen. And let the Deacon fay, Bow down to God through his Chrift, and receive the Blefling. And let the Bishop add this Pray-Gi Joeα, er, and fay, O God Almigh- kun as, ty, the True God, to whom " TYS aziw

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

καὶ

[ocr errors]

ἁγίῳ

I

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

nothing can be compar’d,who art every where, and prefent in all things, and art in nothing as one of the Things themselves, who art not bounded by Place, nor grown old by Time, who art not terminated by Ages, nor deceived by Words, who art not fubject to Generation, and wanteft no Guardian, who art above all Corruption, free from all Change, and invariable by Nature, who inhabiteft Light inaccefTim. vi. fible, who art by Nature in- 16.

[ocr errors]

202015 μn @Sagens, visible, and yet art known ὁ γλυέστ μὴ ὑποκείμε! to all reafonable Natures,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

who feek Thee with a good Mind, and art comprehended by thole that feek after Thee with a good Mind; the God of Ifrael, thy People which truly fee, and which have believed in Chrift. Be gracious to me, and hear me, for thy Name's fake, and bless those that bow down their Necks unto Thee, and grant them the Petitions of their Hearts, which are for their Good, and do not reje&t any one of them from thy

Kingdom: But fanctify,guard, πις δύσιμα λα σε cover, and affift them; de- συμφυής γυόμθυα έπα liver them from the Adverfary, and every Enemy; keep Pfal.cxx.3 their Houfes, and guard their Comings-in and their Goingsout. For to Thee belongs the Glory, Praife, Majefty, Worfhip, and Adoration, and to thy Son Jefus, thy Chrift, our Lord, and God, and King, in the Holy Ghoft, now and always, for ever and ever. Amen. And the Deacon hall fay, Depart in Peace. Thefe Conftitutions concerning this Myftical Worhip, we the Apoftles do Ordain for you the Billops,

XVI.

Priefts and Deacons.

κεσόν με λὰ δ' ὄνομά σε, καὶ ἐλόγησαν τις σοι κεκλικότας τὲς ἔσ· τῶν ἀυχένας, @ δὲ αυτοῖς τὰ αἰτήματα της καρδιῶν αὐτῶν ποὺ ἐπὶ συμφέροντι, καὶ μηδένα αυτῷ ἀπόβλητον ποιή· σῃς ἐκ τ βασιλείας σε ἀλλὰ ἁγίασον αυτές, φρέρησὸν, σκέπασον, δι έλαβε, ρύσαι ξ αλο λοτρίο, πλυτὸς ἐχθρῶ τὰς οἴκες αυτῶν φύλα ξον, τοὺς εἰσόδες αὐτῶν ¢ τοὺς ἐξόδες φρέρηον ὅτι (ὶ δόξα, αὖν Θ., με οἱ γαλοπρέπεια, σέβας,

1

την

I

προσκεύησις, @ τις Cῷ παιδὶ Ἰησὶ τῷ Χρι
εῷσε, τις κυρίῳ ἡμῷ ὁ Θεῷ καὶ βασιλᾶ, ἐν [[2]]
τῷ ἁγίῳ πνεύματι, να ὦ αἰεὶ καὶ εἰς τὰς αἰῶνας

τῷ αἰώνων ἀμώ @ ὁ Σάκονο ἐρῶ ἀπολύεσθε ἂν εἶ
plin. ταῦτα τρία μυσικῆς λατρείας Κατασσόμεθα
ἡμεῖς οἱ Σπόςολοι ὑμῖν τοῖς ὀπισκόποις, καὶ τοῖς πρεσβυτέ
eocr, καὶ τοῖς διακόνοις,

Concerning the Ordination of Presbyters;

Περί ϋ χειρά του νίας πρεσβυτέρων, [ἐγὼ ὁ φιλέμμα από το κυρίς, απομα μῖν τοῖς Ἐπισκόποις ] Πρεσ

!

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

When thou Ordainest a Pref
byter, O Bishop, lay thy
Hand upon his Head, in
the Frefence of the Presby-
ters and Deacons, and pray,
faying, O Lord Almighty,
our God, who haft created
all things by Chrift, and doft
in like manner take care of

TO TONTA Injurynas, the whole World by Him;
È di aurd His or

[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

407.

for He who had Power to
make different Creatures, has
alfo Power to take care of
them, according to their dif- * * Pag.
ferent Natures; on which ac-
count, O God, thou takest
care of Immortal Beings by
bare Preservation, but of those
that are Mortal by Succeffion,
of the Soul, by the Provi-
fion of Laws, of the Body
by the Supply of its Wants.
Do thou therefore now alfo
look down upon thy holy
Church, and encrease the
fame, and multiply thofe that
prefide in it, and grant them
Power, that they may labour
both in Word and Work for
the Edification of thy People.
Do thou now alfo look down
upon this thy Servant, who
is put into the Presbytery

by

[ocr errors]
[ocr errors]

by the Vote and Determina- now xỳ neio! rỡ nλńtion of the whole Clergy: pu πολυτὸς εἰς πρεσβυAnd do thou replenish him with the Spirit of Grace, and Counsel, to affift and go vern thy People with a pure Heart, in the fame manner as thou didst look down upEx. xii on thy chofen People, and & xxiv. & didft command Mofes to choofe Elders, whom thou didst fill with thy Spirit. Do thou also now, O Lord, grant this, and preferve in us the Spirit of thy Grace, that this Perfon being filled with the Gifts of Healing, and the Word of Teaching, may in Meekness inftruct thy People, and fincerely

xxvii.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ferve Thee with a pure Mindor, ỳ sundin Ge
and a willing Soul, and may
fully discharge the holy Mi-
niftrations for thy People,
through thy Chrift, with
whom Glory, Honour and
Worship be to Thee, in the
Holy Ghost, for ever. Amen.

2

ἀλικρινῶς ἐν καθαρά
davola & turn do
aon, y Tas Lap To
a ispupyias arres
ἱερεργίας αμώμες
nλy, i to Xer-
σ Med
& ou docα, [[]]
Τιμὴ & σέβας,
ἐν τῷ ἁγίῳ πνεύματι,
εἰς τὰς αἰῶνας, ἀμώ

1

Περί

« السابقةمتابعة »