صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

el

اد

λυγμα κεχωρίσω τῶν ἁγίων πλὼ ἐν τοῖς ἐμπαίγμασιν αὐτῶν, ἄνο το μπερέως εδέν προσφέρεσιν, οὐδὲ ἐπτελῦσιν, ἀλλὰ ζόμg voμίζεσι τῶν λίθων + μπερέα, πουύοντες τί προσεξε ποιεῖν αὐτοῖς, Ο πάντα ἃ ἂν πρosξῃ αὐτοῖς, ἐκεῖνα 67 τελῦσι, κ ἄνδ αὐτῇ ποιῶσιν ἐθε, καὶ τιμῶ σιν αὐτὸν – μητρέα, ¢ σε τὸν αὐτὸ ἡγενη) δ ὄνομα, εἰς τιμῳ τῶν ἀψύχων ξοάνων, καὶ εἰς λατράδι τῶν πονηρῶν πνευμάτων. εἰ ὖν ἐκεῖ νοι μάταια καὶ ' διεμουσμούς" δοξάζοντες, καὶ ἐπ ̓ ἐδενὶ βεβαίῳ UTES * ἑαυτῶν ἐλπί. δα, Ἐπιτηδεύεσι μιμεπου τού άγια πίσῳ δίκαιον ὑμᾶς τὰς φανοτατη» πίςιν καὶ ἀψd δῆ ἐλπίδα ἔχοντας, 2 κ

,

1

thevery Mouth of their Idols of Stone, waiting to fee what Commands he will lay upon them. And whatfoever he commands them, that they do, and without him they do nothing; and they honour him their pretended Prieft, and efteem his Name as venerable in honour of lifelefs Statues, and in order to the Worfhip of wicked Spirits. If these Heathens therefore, who give Glory to lying Vanities, and place their Hope upon nothing that is firm, endeavour to imitate the facred Rules, how much more reafonable is it that you, who have a moft cere tain Faith, and undoubted Hope, and who expeât_glorious, and eternal, and ne vcrfailing Promifes, hould honour God in thofe fet of ver you, and efteem your Bifhop to be the Mouth ofGod :

ἔνδοξον & αἰώνιον" Ὦ ἀδιάλωτον ἐπαγγελίου ἀπεκδες λουλίες, τιμᾶν λὰ τῶν προεστώτων κύριον - Θεὸν, ἥδε μήνες σόμα Θεῖ εἶναι τὸς Ἐπισκόπες ;

· εψευσμένα. V. i defunt. v.

XXIX.

Exed,

Vil. I.

243.

[ocr errors]

For if Aaron, because he
declar'd to Pharaoh the Words
of God from Mofes, is call'da
a Prophet; and Mofes him-
felf is call'd a God to Pha-
raoh, on account of his be-
ing at once a King and a
High-Pricft, as God fays to
him, I have made thee a God
to Pharaoh, and Aaron thy
Brother hall be thy Prophet;
why do not ye alfo esteem
the Mediators of the Word
to be Prophets, and reverence
them as Gods?

[ocr errors]

Εἰ γδ ̓Ααρὼν ἐπει none Tu Bacaa Mwoews. Tes 20yes, eg prins apnay, Mwons os & daea, as Baanol's oμs ἀρχιερούς, ὡς φησὶν εds wey's avoir Θεός πρὸς αὐτόν· eov TINDING CE TUS Paeaw, 'Aav ἀδελφός σε ἔται σε προ qms Ygik μù è ùμες τὰς μεσίζας ὑμῶν δ 28, wegantas avay νομίσητε, © ὡς Θεὸς σεβαπήσεσθε; ** Nuw y vir " 'Aawv 6

xo

2

[ocr errors]

XXX. For now the Deacon is to **Pag. you Aaron, and the Bishop Moles. If therefore Mofes was, called a God by the Lord, let the Bishop be honour'd among you as a God, and the Deacon as his Prophet. For as Chrift does nothing without his Father, fo neither does the Deacon do any thing without his Bishop: And as the Son without his Father is nothing, fo is the Deacon nothing without his Bifhop; and as the Son is

[ocr errors]

*

Mauons

2

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed]

To bmonews' & woep fubject to his Father, fo is every Deacon fubject to his Bishop; and as the Son is the Meffenger and Prophet of the Father, fo is the Deacon the Meffenger and Pro

[ocr errors]

Hánov älyraphet of his Bishop. Wherefore,

wegoŃrns Est To bo κόπο. διὸ @ πολύζα το au

Tujua επιτηλέμμα

let all things that he is to do
with any one be made known
to the Bishop, and be finally

τῇ εἰς μνα, ἐμφανῆ τῳ order’d by him.

Επισκόπῳ γενέσθω, 2

δι' αυτό τελειέπω.

SECT. XVII.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ET him not do any thing

LE

atall without his Bishop,

nor give any thing without
his Confent. For if he gives
to any one as to a Perfon in
Diftrefs, without the Bishop's
Knowledge, he gives it fo
that it must tend to the Re-
proach of the Bishop, and he
accules him as carelefs of the
Diftreffed. But he that cafts
Reproach on his Bishop, ei-

pro nanooga, Other by Word or Deed, op

wegasrail, con axé

pofes God, not hearkening

XXXI.

oas aÚT ÁTÓVT to what he fays, Thou shalt Exod.xxii. Dees & nanoñoznods. not speak Evil of the Gods 28.

Ligr. v. 2 deeft, V.

1 4

For

[ocr errors]

τῶν

I

ξύλων προσοχθισμού
των ὀνομοθέτη,βδελυκ
ὄντων α
wv vμide, am a wei
ἱερέων καὶ τῶν
eTEV, ois y ATTEV, OTL
Deoi ese, ÿ ÿoi úti-

For he did not make that Où 28 wki xilwv Law concerning Deities of Wood and of Stone, which are abominable, becaufe they are falfely call'd Gods; but concerning the Priefts and the Judges, to whom God Pfal. lxxxi. alfo faid, Te are Gods, and Children of the Most High.

3.

XXXII.

If therefore, O Deacon, thou knoweft any one to be in Diftrefs, put the Bifhop in mind of him, and fo give to hum; but do nothing in a clandeftine way, fo as may tend to his Reproach, left thou raife a Murmur againft him. For the Murmur will not be againft him, but against the Lord God: And the Deacon, with the reft, will hear what faron and Miriam heard, when they Namb. fpake againft Mofes, How is xii. 8. it that ye were not afraid to Ipeak againft my Servant ivio Mo fes? And again, Mofes fays to thofc who rofe up againit him, Tour Murmuring is not against us, but against the Lord our God. For if He that calls

Exod. xvi. 8

deeft, V.

τῶν

**

[ocr errors]

Εἰ ὖν γινώσκεις, ὦ 2άκονε, θλιβόμον τινας απομνήσεις - & πίσκοπον, ἔτω δίδε αλλὰ μὴ λαθραίως εἰς

dejar auт8 п 67read, ira un naragesγυσμὸν ἐγείρης κατ' αὐ T&S narang o 25ρυσμός γενήσεται, ἀλλὰ

[ocr errors]

,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small]
[ocr errors]

one of the Laity Raka, or Mat.v.22. Fool, fhall not be unpunish'd, as doing Injury to the Name of Chrift, how dare any Man fpeak against his Bishop, by whom the Lord gave the Holy Spirit among you upon *** Pag the laying on of his Hands, 244by whom ye have learn'd the facred Doctrines, and have known God, and have believ’d in Chrift, by whom ye were known of God, by whom ye were fealed with the Oil of Gladness, and the Ointment of Understanding, by whom ye were declar'd to be the Children of Light, by whom the Lord in your Illumination teftified by the Impofition of the Bishop's Hands, and fent out his facred Voice upon every one of you, faying, Thou art my Pfal, ii, 74 Son, this Day have I begotten thee. By thy Bifhop, O Man, God adopts thee for his Child. Acknowledge, O Son, that Right Hand which was a Mother to thee. Love him who, after God, is become

deest. V. deeft, V. olas. 4 deeft. V,

a

[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »