صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

Eclectic Review,

VOL. V. PART I,

FROM JANUARY, TO JUNE, 1809, INCLUSIVE.

[ocr errors]

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατωνικην, και την Επικουρειου
τη και Αριστοτελικην, αλλ' οσα ευρηται παρ έκαστη των αιρεσιών τουτων καλως
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκονία, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημ».

CLEM. ALEX. Strom. Lib. i.

LONDON:

Printed for LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, PATER NOSTER-ROW,

[ocr errors][merged small]

BIOGRAPHY

[ocr errors]
[ocr errors]

409

380

.

[ocr errors]
[ocr errors]

MAIHAMATICS.

Account of the late Mr. R. Porson 487 Baily's Doctrine of Interest and 'Ana.

Gilpin's Monument of Affection

87 nuities explained

154

Jones's Essay on the Life and Writings Puissant's Traité de Topographie,
of Mr. Abraham Booth

383 d'Arpentage, et de Nivellement
Meadley's Memoirs of Dr. Paley 529 Sabine's Practical Mathematician
Memoirs of Rev. W. Heudebourck 486

MISCELLANEOUS,
Milner's Life of William Howard 289

Abridgement of Young's Essay on
Pious Reinains of the Rev. J. Moody 490

Humanity to Animals.
Styles's Life of David Brainerd

475

95

Address to Christians, on the Duty of a

Whitaker's Life of Sairit Neot 309

promoting the Education of Youth 587
DICTIONARIES,

Blair's Hints for the Consideration of

Brewster's Edinburgh Encyclopædia 549 Parliament, on supposed Failures of

British Encyclopædia

548 Vaccination, &c.

194

Elinburgh Medical Dictionary 370 Booth's Introduction to an Analyti.
Encyclopædia Britannica

550 cal Dictionary of the Eaglish Lan-
Encyclopædia Londinensis
549 guage

256
Encyclopædia Perthensis,

549 Burnet's Specimens of English Prose
Enfield's New Encyelopædia,

552 Writers, froin the Earliest Times to
English Encyclopædia

541 the Close of the 17th Century 557
Good and Gregory's Pantologia

579 Davis's Inquiry into the Symptoms
Gregory's Dictionary of Arts and Sci.

and Treatment of Carditis

287
518 Fenelon's Dialogues on Eloquence 195

Janaieson's Etymological Dictionary Fernandez's Economy of the Human

of the Scottish Language

446 Blind

384

Pytches's New Dictionary of the En. Fortune's Tables of the National Life

glish Language

81 Annuities

28.5

Rees's New Cyclopædia

551

High Church Claims exposed, and the
EDUCATION.

Protestant Dissenters, Methodists,
Armstrong's Elements of the Latin

&c. vindicated ; by a Layınan

354

Tongue

282 Highmore's Statement of Objections

Blair's Graninar of Natural and Ex-

to the Bill for preventing the Spread
perimental Philosophy

585 of the Infection by the Small Pox® 194

Broadhurst's Ailvice to Young Ladies 987

Murray's Answer to

19

Brown's Elements of English Educa- Letter to the Bishop of London 93

tion

586

Lucas's Travels of Humanius 583

Chambers's Introduction to Arithme. Memoirs of an American Lady, with

tic

192

Sketches of Manners and Scenery 165

Furnass's Practical Surveyor

582 Public Disputation of the Students of

Godwin's Mrs. Leicester's School 95 the College of Fort William

193

Joyce's Practical Arithmetic
89 Puritanism Revived,

585
Key to Ditto

91 Scott Waring's Remarks on Barrow's
Mavor's Circle of the Arts and Sci-

and Nares's Sermons, &c.

416
187 Sta:e of the Established Church, 586

Marry's Mentorian Lectures

287

'Thomas's

Strictures Subjects

Sandham's Orphan

491 chietly relating to the Established

- Twin Sisters

491 Religion and the Clergy

353

Wennington's Lectures of a Precep-

GEOGRAPHY.

Account of Jamaica and its inhabi.

tor to his Pupils,

286

Trial of Lierit. Col. Mackelcan, by a

tants,

394

General Court Martial

278

Gell's Geography and Antiquities of
Ithaca

61, 120

NATURAL PHILOSOPÓY.

Philosophical Transactions of the

HISTÓRY.

Brief Narrative of the Baptist Mission

Royal Society 1807. Part I.

14

in India

94

126

-1807, Part II.

History of France,

289

-1809, Part 1. 343, 437

Southey's Chronicle of the Cid Rodri-

[ocr errors]

-1808, Part II. 511

go Diaz, translated from the Spa.

nish

201 Bakewell's Observations on the Infin-

Vaughan's Narrative of the Siege of

ence of Soil and Climate on Wool,
Zaragoza

285 with Notes by Lord Somervi le
LIST OP KÈCENT' PUBLICATIONS, with Good's Anniversary Oration on the
size and price annexed 102, 197, Structure and Physiology of Plants, 251

293, 390, 494, 590, Jarrold's Anthropologia, or Disserta-
LITERARY INFORMA CION 99, 196, 292, 389,

tions on the Form and Colour of

492, 588.

Man,

= 74, 158

NATURAL HISTORY.

- 283

[ocr errors]

488

274

MOETRY.

The Yew Testament on the Plan of

Ancient Ballads, selected from Percy's

the late Mr. Evanson 24, 236, 329

Collection, with Explanatory Notes 489 Thomson's Diatesseron

484

A Poetical Picture of America 373 Zeal without Innovation, or the Pre-

Reck's Poetic Amusement

583 sent State of Religion and Morals

Campbell's Gertrude of Wyoming

considered -

497

Finglish Bars, and Scotch Reviewers 481

Sermons.

Evance's Poems

382 Barrow's Sermons before the University

Green's Miscellanevus Poetry

189 of Oxford, on the Translation of the

Holloway's Minor Minstri

489 Scriptures into the Oriental Lani.

Lee's English Translations from the

guiages

262

Greek Authors. , Part' 1. Hesiod. 318 Beddome's Twenty Short Discourses

Mayne's Siller din, a Poem

Vul. Ur.

375

Mois's Two First Books of Ovid's Me- Bogue's Funeral Serinon, The Life and

tamorphoses in English Verse

581

Death of a Christian

437

Noyes's Distress, a Pathetic Poem 384 Cooper's Practical and Familiar Ser.

Opie's Warrior's Return

mons

368

Ossian's Fingal, retidered into Verse Dudley's Sermou preacher before the

by M'Donald

191 University of Cambridge on the

Poems; by the Rev. George Crabbe 40 Translation of the Scriptures into

Reliques of Robert Burns

393 the Oriental Languages

135

Sayers's Poems

364. Heudebourck's Funeral Sermon 436

The Pamily Picture,

231

Hunt's Sermon on the Power of God,

The Kantoccini,

587 prrached before the Hampshire As-

The Fisher Boy, a Poem

385 sociation

96

The Simpliciad

192 Nares':Sermon before the University of

Wood's Poeins 'on Various Subjects 587 Oxford, on the Duty and Expediency

Woodley's Church-Yard

296 of translating the Scriptures, into

262

the current Languages of the East

POLITICS AND POLITICAL ECONOMY.

Comber's Inquiry into the State of Na-

Paley's Sermons

tional Subsistence, as connected

Yalıner's Apostolical Directions re-

386

with the Progress of Wealth and Po-

sprcting Female Elucation

pulation

388

Parsons's Fast Serinon, 'at Leeds

50

Custance's Concise View of the Cou-

Repton's Sermon on the Works of Cre-

stitution of England

ation,' preached for the Boylean

Hastatus's Arcanum of National De

Lecture

92

fence

96

Sermons and other Discourses, by the

late Rev. Satnuel Lavington, of Bide-

THEOLOGY.

ford

477

An Introduction to the Study of the

Smith's Charge at the Ord'nation of

Holy Seriptures

192

Mr. Bishop, at Ringwoorl, Hants,

Campbell's Walks of l'sefulness

with the Introductory Address and

Faber's Geiieral and Vick' of the Pro-

Canfession

491

phecies relatiux ta the Conversion

Steinkopft's Eine Predigt, &c. A Ser.

of the Houses of Judah and' Israel 219

muo preached at the Gerinan Lu-

Ilioan's Thoughts on Proplecy 962

theran Chapel in the Savoy

190

Hulbert's Statement of the Religious

Sydney Smith's Two Volumes of Ser.

Opinions of the inost enziucnt Par-

459, 357

tics of the British Cheistian Church 090

Wrangham's Sermon before the Unia

Fathers of the English Church, Vol. II. 176

versity of Cambridge on the Transa

Important Considerations addressed to

lation of the Scriptures into the

a distinguished Feinale Ioralid 97 Oriental Languages

135

Improved Version of the New Testa-

Bient.

TOPOGRAPHY.

24, 236, 329

Kenrick's Exposition of the Historical

Nicholson's Cambrian Traveller's Guide 386

Books of the New Testament 372

Turner's Collections for the History of

Letter to a Nohle buke, on the Truth

the Town and Sake of Grantbam,

228

of Christianity

388

with Meinoirs of Sir Isaac Newton

Nisbeft on ttie Tystérious Language

[ocr errors]
[ocr errors]

mons

TRAVELS.

of S.. Pauf in his Description of the Carr's Caledonian Sketches, or a Tour

: Man of Sin*.

285

through Scotland in 1807

297

Ryan's Analysis of Warilly "Errata of Gass's Journal of the Travels of a

the Protestant Bible"

97 Corps of Discovery, from the Mouth

Styles's Vindicatinu of the Nature and

of the Missouri througla the Interior

Effect of Evangel cal Preaching 181 Parts of North America

107

Sunday Papers, addressed to Youth 98 Porter': Travelling Sketches in Russia

The Influence of Rcligion exeinplified

and Sweden, in 1806-1808 473, 571

in the History of Haunah and Sainuei 89

.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Art. I. Sermons, on several Subjects, by the late Rev. William Paley,

D. D. Subdean of Lincoln, and Rector of Bishopswearmouth. 8vo.

pp. 548. Price 10s. 6d. Longman and Co. 1808. WE regard this book in the light of an invitation to at

tend the funeral of one of the most powerful advocates that ever defended the best cause. And if our regret were to be in proportion either to the value of the life which has terminated, or to the consideration of how many instances of such talent so happily applied may be expected hereafter, it would be scarcely less deep than that which we feel for the loss of our most valued friends. But the regret is not required to correspond to this latter consideration; because the Christian world does not absolutely need a numerous succession of such men. It has been the enviable lot of here and there a favoured individual, to do some one important thing so well, that it shall never need to be done again : and we regard Dr. Paley's writings on the Evidences of Christianity as of so signally decisive a character, that we could be con tent to let them stand as the essence and the close of the great argument, on the part of its believers; and should feel no despondency or chagrin, if we could be prophetically certified that such an efficient Christian reasoner would never henceforward arise. We should consider the grand fortress of proof as now raised and finished,—the intellectual capitol of that empire which is destined to leave the widest boundaries attained by the Roman very far behind.

It would seem that the infidels, notwithstanding their perseverance in their fatal perversity, do yet nearly coincide in this opinion of Dr. Paley's writings ; as none of them have presumed to attempt a formal refutation. They are willing to enjoy their ingenuity of cavilling and misrepresenting, their exemption from the restraints of religion, and their transient impunity, under the ignominious and alarming conVOL. V.

B

« السابقةمتابعة »