صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

tiam rejecerit ac refutaverit, potuisse autorem, intactâ illâ sententiâ, nihilominus præcipuum tractatus sui argumentum adstruere : nunc multos, quorum mentibus alte sententia illa incedit, lecto libri initio, antequam ad principale ejus argumentum accedant, offendi, atque ita præjudicium contra autorem concipere, ut sequentia non eâ animi serenitate quæ requiritur, legant, sicque alieniores reddi : cum potius ipsorum benevolentia captanda fuisset, ut judicio integro expendant sententiam, veram quidem, sed communi theologorum appetitui minus consentaneam ; qui omnes ferme fidei christianæ aliquid de suo admixtum cupiunt ; quasi ea suo cætui peculiaris sit, et alii ab illâ excludantur. Qui error ut ipsorum animis eruatur, alliciendi potius sunt, quam assertione alicujus dogmatis sibi minus probati alienandi. Candide tibi scribo quid viri hi desideraverint. Hac occasione, ut fieri solet, sermo ad alia deflexit, et quidem quibus argumentis solidissime unitas Dei probetur. Idem ille vir primarius affirmabat, se argumenta quædam irrefragabilia requirere, quibus probetur Ens Åternum, seu per se existens, seu undiquaque perfectum, esse tantum unum.

Desiderabat quædam in argumentis Hugonis Grotii, libro primo de Veritate Religionis Christianæ. Addebat, audivisse se tractatum tuum de Intellectu Humano in linguam Gallicam verti; multum se tribuere judicio tuo, ac summopere versionem illam desiderare. Quæsivit ex me, num in illo tractatu etiam unitatem Entis à se existentis adstruxisses? Ego me ignorare respondi, qui tractatum, utpote linguâ mihi ignotâ conscriptum, nunquam legerim. Voluit itaque tibi serio per me commendari, ut si in tractatu quo quæstionem hanc intactam reliqueris, illius adstructione tractatum augere velis, unitatemque Entis independentis solide adstruere. Manifestum videtur Ens independens, quod omnem in se complectitur perfectionem, unicum tantum esse : ille tamen hoc ita probari cupiebat, ut argumentum nullâ parte

laboraret. Ante triduum aurem mihi vel. licari jussit, et à me quæri, an jam ad te scripsissem, et aliquod à te responsum accepissem. Non credideram ipsum id tam enixe voluisse ; sed quia video rem hanc ipsi cordi esse, scriptionem meam ulterius differendam minime statui. Rogo, si id negotia tua permittant, ut mihi responsum scribas, quod ipsi prælegere possim, ita tamen temperatâ tuâ scriptione, ut minime subolere ipsi possit, me tibi ipsum aliquatenus indicâsse ; posses ita respondere, quasi ego tibi scripserim, viros quosdam eruditos de hac materiâ disserentes, ex ipsis aliquem, qui te magni æstimat, de eâ tuum voluisse audire judicium, et ut quæstionem hanc in tuo de Intellectu Humano tractatu expenderes desiderâsse. Vides quam aperte tecum agam, et quid ab amicitiâ tuâ expectare ausim. Hagam Comitis nuper excurri; salutavi honoratissimum Comitem Pembrokiensem, et per integram horam varios cum ipso, etiam de rebus theologicis, sermones habui. Virum in tam excelså dignitate constitutum tantum in rebus sacris studium posuisse summopere miror. Ita sermonibus ejus afficiebar, ut vix per semihoram ipsi adfuisse mihi visus sim, cum tamen ab eo digressus integram horam esse elapsam deprehenderim. Ego viro illi excellentissimo longævam vitam precor, ut regni Anglicani negotia ipsius auspiciis feliciter administrentur : tibi vero valetudinem prosperam, ut cogitata tua orbi erudito communicare possis. Vale, amplissime vir, et salveat plurimum Domina Masham. Salutant te uxor mea et filia.

Tui amantissimus,

P. à LIM BORCH. Amstelod. 8 Oct. 1697.

Lettre de Mr. Locke à Mr. Limborch.

Monsieur, Si mon nom est venu à là connoissance de ces habiles gens avec qui vous entretenez quelquefois, et s'ils daignent parler de mes écrits dans les conversations que vous avez avec eux, c'est une faveur dont je vous suis entierement redevable. La bonne opinion que vous avez d'une personne que vous voulez bien honorer de vôtre amitié les a prévenüe en ma faveur. Je

souhaiterois que mon Essai concernant l’Entendement fut écrit dans une langue que ces excellens hommes pûssent entendre, car par le jugement exact et sincere qu'ils porteroient de mon ouvrage, je pourrois compter surement sur ce qu'il y a de vrai ou de faux, et sur qu'il peut y avoir de tolerable. Il y a sept ans que ce livre a été publié. La première et la seconde édition ont eû le bonheur d'être generalement bien reçuës : mais la dernier n'a pas eû le même avantage. Après un silence de cinq ou six années on commence d'y découvrir je ne sçai quelles fautes dont on ne s'étoit point apperçu auparavant; et ce qu'il y a de singulier, on prétend trouver matière à des controverses de religion dans cet ouvrage, ou je n'ai eû dessein de traiter que des questions de pure spéculation philosophique. L'avois resolu de faire quelques additions, dont j'ai déja composé quelques-unes qui sont assez amples, et qui auroient pû paroître en leur place dans la quatrième édition

que le libraire se dispose à faire. Et j'aurois volontiers satisfait à vôtre desir, ou au desir d'aucun de vos amis en y inserant les preuves de l'unité de Dieu qui se presentent à mon esprit. Car je suis enclin à croire que l'unité de Dieu peut être aussi évidemment démontrée que son existence; et qu'elle peut être établie sur des preuves qui ne laisseront aucun sujet d'en douter. Mais j'aime la paix, et il y a des gens dans le monde qui aiment si fort les criailleries et les vaines contestations, que je doute si je dois leur fournir de nouveaux sujets de dispute.

Les remarques que vous me dites que d'habiles gens on fait sur le “ Reasonableness of Christianity, &c.” sont sans doute fort justes, et il est vrai que plusieurs lecteurs ont été choquez de certaines pensées qu'on voit au commencement de ce livre, lesquelles ne s'accordent pas tout-a-fait avec des doctrines communément reçuës. Mais sur cela je suis obligé de renvoyer ces messieurs aux deux défenses que l'auteur a fait de son ouvrage. Car ayant publié ce petit livre, comme il le dit lui-même, principalement afin de con. vaincre ceux qui doutent de la religion chrétienne, il semble qu'il a été conduit à traiter ces matières malgrè lui ; car pour rendre son livre utile aux déïstes, il ne pouvoit point se taire entierement sur ces articles, auxquels ils s'aheurtent dès qu'ils veulent entrer dans l’éxamen de la religion chrétienne. Je suis,

Monsieur,
Vôtre très-humble
et très-obéissant serviteur,

J. Locke. Londres, 29 Oct. 1697.

Vir amplissime, Ne mireris quod linguâ Gallicâ responsum à me sit acceptissimis tuis Latinis, 8 hujus mensis mihi scriptis, liceat mihi me tibi excusare et negotiorum multitudine, quæ otium negat, et linguæ Latinæ dissuetudine, quæ expedite scribere prohibet. Hanc meam epistolam aliis vel prælegendam vel monstrandam ex tuis colligo : virorum præcellentium censuræ styli neg. ligentiâ me objicere minime decorum judicavi. Quicquid enim tua vel humanitas vel amicitia in me excusare solet, aliis vel nauseam vel certe non condonandam molestiam creare potest. Scripsi igitur quod dicendum habui linguâ vernaculâ festinatim, Galloque in suam linguam vertendam tradidi. Ex quo exorta est inter episcopum Wigorniensem (qui me quæsitâ causâ aggressus est) et me disputatio, gens theologorum togata in librum meum mire excitatur, laudataque hactenus dissertatio illa tota jam scatet erroribus (vel saltem continet latentia errorum vel scepseos fundamenta) piâ doctorum virorum curâ nunc demum detegendis. Ad unitatem Dei quod attinet, Grotii, fateor, in loco à te citato argumenta non abunde satisfaciunt. Putasne tamen quempiam, qui Deum agnoscit, posse dubitare numen illud esse unicum ? Ego sane nunquam dubitavi ; etiamsi, fateor, mihi ex hac occasione cogitandi videtur altius aliquanto elevandam esse mentem, et d communi philosophandi ratione segregandam, si quis id philosophice, vel, si ita dicam, physice probare velit; sed hoc tibi soli dictum sit. Uxorem tuam dilectissimam liberosque officiosissime saluto.

Joanni Locke Philippus à Limborch, s. P. D.

Vir amplissime, GRATISSIMAS tuas 29 Octobris scriptas recte accepi, viroque magnifico, cujus potissimum rogatu ad te scripsi, prælegi. Res ipsa, de quâ quæritur, à nemine sano in dubium vocari posse videtur; ipsa enim deitatis notio unitatem involvit, nec permittit, ut illa pluribus communis credi possit. Quare, me judice, nemo, qui attente secum considerat, quid voce Dei intelligamus, pluritatem Deorum asserere potest. Quia tamen eam ab ethnicis asseri videmus, et contra eos scripturæ autoritate pugnari non potest, rationibus è naturâ petitis convincendi sunt. Quare ejusmodi requirit argumenta vir magnificus, quibus solide demonstretur ens independens et perfectum unicum tantum esse posse. Ex solide adstructâ essentiæ divinæ unitate porro facili negotio omnia attributa divina, nostrumque tam erga Deum, quam proximum officium, deduci posse certissimus est. Cartesium dicit unitatem illam non probâsse, sed præsupposuisse. Ipse sibi demonstrationem scripsit, sed eam aiebat subtiliorem esse. Et quia multum tuo tribuit judicio, tua argumenta avidissime videre desiderat. Prælegi illi epistolam tuam : gaudebat, quod in eâ affirmes te id præstare posse: tanto enixius jam argumenta tua desiderat. Dolebat tibi litem temere motam: quoniam autem, ne fortasse novis litibus et suspicionibus præter tuam intentionem vel minimam præbeas ansam, publico scripto argumenta tua proferre gravaris, rogat' ut ea privatim ad me scribas, sub misso silentii: ille hæc evulgare minime intendit, sed ad propriam suam instructionem, et in veritate confirmationem requirit. Duobus præter illum viris, intima mihi amicitiâ conjunctis, qui priori nostræ conversationi interfuerunt, D. de Hartoge Fisci Hollandici advocato, et D. advocato Van den Ende, et præter illos, nulli omnino mortalium ea communicabuntur, nisi fortasse et D. Clerico ea prælegi permittas, quod tui arbitrii est, ipso enim ignaro hæc omnia ad te scribo. Rem facturus es et viro magnifico maximopere gratam : et

VOL. X.

pro

F

« السابقةمتابعة »