De plaats des misdrijfs

الغلاف الأمامي
W.J. de Roever Kröber, 1867 - 94 من الصفحات
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 70 - Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs.
الصفحة 70 - Ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés , leur fournissent habituellement logement , lieu de retraite ou de réunion , seront punis comme leurs complices.
الصفحة 86 - Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée...
الصفحة 86 - Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui. par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre; « Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y. servir...
الصفحة 34 - Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden , hetzij ingezetenen of vreemdelingen, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.
الصفحة 87 - ... hetzij door plakschriften , hetzij door gedrukte of ongedrukte en verkochte of verspreide geschriften , de burgers en ingezetenen zal hebben opgeruid, om eene misdaad of een misdrijf te begaan.
الصفحة 35 - ... 6. De wetten , betreffende de regten , den staat en de bevoegdheid der personen, verbinden de Nederlanders, ook wanneer zij zich buiten 's lands bevinden.
الصفحة 41 - In geval van gelijktijdige bemoeijing van onderscheidene officieren van justitie, zal diegene hunner steeds met de vervolging der zaak belast blijven, die bij de vorenstaande rangschikking vroeger is geplaatst.
الصفحة 36 - ... hebbende, of andere, gelijk ook van eenige zegels, stempels of merken, welke op openbaar gezag binnen dit koningrijk gebruikt worden, zullen mede naar dit wetboek...
الصفحة 36 - ... vervolgd en gestraft worden, en zulks zonder onderscheid of de wetten van het land, alwaar zoodanig misdrijf is gepleegd, eene zwaardere of eene ligtere of wel in het geheel geene straf op hetzelfde misdrijf stellen mogten. De bepalingen van dit artikel...

معلومات المراجع