صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small]

you most {umble and most

Javobol Sorot

Ed: Norvic:

1

THE

WHOLE WORKS

OF THE

RIGHT REV. EDWARD REYNOLDS, D.D.

LORD BISHOP OF NORWICH;

Now first Collected,

WITH HIS FUNERAL SERMON, BY B. RIVELEY,

one ÕF HIS LORDSHIP'S CHAPLAINS.

TO WHICH IS PREFIXED

A MEMOIR OF THE LIFE OF THE AUTHOR,

BY ALEXANDER CHALMERS, F.S.A.

IN SIX VOLUMES.

VOL. I.

“ Oportet Ecclesiasticum, quando suadet aliquid quod agendum est, non so-
lùm docere ut instruat, et delectare ut teneat, verùm etiam flectere ut vincat.”

AUG. de Doctrina Christiana, lib. 4. cap. 13.

LONDON:

PRINTED FOR B. HOLDSWORTH,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1826.

THENENYORK PUR

RY

. مرا؟

**10 UNS

LONDON:

PRINTED BY S. AND R. BENTLEY, DORSET-STREET.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

This edition contains the whole works of Bishop Reynolds,
now collected for the first time.

An Index of the principal Scriptures which Bishop Rey-
nolds has illustrated, either incidentally or as texts of
sermons, will be found in the sixth volume.

As the Tables of Contents, prefixed to the separate trea-
tises, are very copious, it was deemed unnecessary to draw
up a General Index of Matter;-a brief analysis of each
sermon has been substituted in its place.

The Dedications and Prefaces, which were prefixed to the
original edition of each sermon, are now reprinted. Many
of these, being scarce, could not be found in sufficient time
to be inserted in their proper places; but have been sub-
joined in the latter part of Vols. IV. and V.

J. R. P.

« السابقةمتابعة »