A bntettekröl s vtsgekröl szóló Magyar bntetö-törvny (1878. V.T. CZ)

Aladár Schnierer
Franklin-Társulat, 1881 - 628
 

 - 

.

371 - Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwrdigen geeignet ist...
374 - Celui qui, dans les cas ci-aprs indiqus, a mchamment imput une personne un fait prcis qui est de nature porter atteinte l'honneur de cette personne ou l'exposer au mpris public, et dont la preuve lgale n'est pas rapporte, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imput, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.
466 - ... házközössgben vagy közös háztartásban lő szemly ellen követtetik el ; 9. a lopást közhivatalnok, közhivatalnoki jellegnek felhasználásával követi el ; 10.
185 - En cas de conviction de plusieurs crimes ou dlits, la peine la plus forte sera seule prononce.
277 - Weise zur Begehung einer strafbaren Handlung auffordert, ist gleich dem Anstifter zu bestrafen, wenn die Aufforderung die strafbare Handlung oder einen strafbaren Versuch derselben zur Folge gehabt hat. Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre ein.
119 - Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetz festzusetzen, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich angestiftet hat.
264 - IV. fejezetben meghatározott valamely bntettet elkövessen, a törvny vagy a magyar kormány engedlye nlkl, a magyar állam terletn csapatot gyjt, azt felfegyverzi, hadi szerekkel ellátja, vagy hadi gyakorlatokban oktatja...
557 - A gyujtogatás bűntettt követi el s öt vtől tiz vig terjedhető fegyházzal bntetendő, a ki : 1.) olyan házat, kunyhót, malmot vagy bármely pletet vagy helyisget, mely emberek lakául szolgál, vagy erre van rendelve, vagy pedig több ember összejövetelre használtatik...
252 - Ha pedig az okiratot, adatot vagy tudósítást, más hatalom kormányával, nem azon czlból közli, hogy az, az ellensg tudomására jusson, vagy pedig az ily okirat tartalmát, adatot vagy tudósítást egybknt nyilvánosságra hozza: öt vig terjedhető államfogházzal bntetendő.
57 - A magán-elzárás nem alkalmazható : ha az a fegyencz testi vagy szellemi psgt közvetlenl veszlyezteti; s flbeszakítandó : mihelyt ily veszly jelensgeit az orvos szleli s bejelenti. 33. . Ha a magán-elzárás az...