Biblioteca critica, المجلد 2

الغلاف الأمامي
1780
0 مراجعات
لا تتحقّق Google من المراجعات، ولكنها تتحقّق من المحتوى المزيّف وتزيله في حال رصده.
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

الصفحات المحددة

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 27 - Igneus est ollis vigor et caelestis origo Seminibus, quantum non noxia corpora tardant Terrenique hebetant artus moribundaque membra. Hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque, neque auras Dispiciunt clausae tenebris et carcere caeco.
الصفحة 137 - Cotonías educere placuit , fatis firmae jam turn erant res Romanae. Mox Senatus alienior ab hoc inffituto vifus : nee immerito ; non enim fuppetebat ager in Italia , nifi publicus ac veftigaJis : quo per Leges Agrarias Gracchorum , Drufí , Caefaris, Remp. privari aegre ferebat. Extra ItaLara Colonias deducere, fi Aquas Sextias VC , * 5 629. , & jNarbonem Marcium V С 634, excipias, eonfuhum baud vifum ; exemplo Carthaginis , Sy...
الصفحة 120 - E scriptis octo veteribus libris quorum plerique nondum collati fuerant nunc primum emendate edidit Rich. Fr. Phil. Brunck, regiae Inscriptionum et Humaniorum Literarum Academiac socius.
الصفحة 92 - ¿ugustae, propter felicem expcditionem , dedicandam, unde in Calendario Amiternino,ad IV Non. Jul. haec nota: FER. EX. S. С. QED ARA. PACIS. AUG. IN. CAMP. MAR. CONSTITUTA EST NERONE ET VARO COS, qui quatuor annos ante fucrunc Confutes.
الصفحة 132 - fcripfisfe; modo Latina lingua, modo vernácula, „ prout mihi venit in mentem , prout fors tulit, „ adhibita : ñeque me portea vidisfe , quum jam No...
الصفحة 136 - Romanis fecit quoque immane, quod turn erat, jus belli , cum , omni pube caefa aut fub corona vendita , vastitiem agrorum facerent. Ager captus , ut adferret utilitatem, frequentandus erat Coionis: nee minus turn , cum mitiore confilio ad augendum ûivium numerara vifli & capti Romam traducerentur.
الصفحة 72 - Mera. Acad. Infer. T. XXXIX. p. 176: qui cum Ruhnkenii Disputationem non memoret, nos hoc filentium ita acccipimus, ut obfervatio, in quam ille fuo ipfe incidit ingenio, fuá fe fimplichate ac verítate attente legentibus facile offerat & comraendet.
الصفحة 52 - AÙTctifiovaio-ci)' tertius hie ignotae Comoediae „ titulus , pluribus ex vocibus efFormatus : non hoc „ fane primum Graecorutn in Fabuh's exemplum ; „ at quid fibi vehnt, ex aliis libentius dis cam j nam „ quod utcumque probem , non habeo. Fragm. II. lin. 9. „ О1Ш. Et hic Comoediae „ nomen latet, fed plura funt, quae huic trunco „ aptari posfint capita. Legi namque posfet 3, Лвт/)о-7го|2 j quo titulo invenio Ana xi lac- Fabu...
الصفحة 87 - Tertia in со verfatur., ut oílendatur , Orpheum fumma carminis facúltate valuisfe minime ex eo confequi , quod admirabilem ejus cantus vim habuerit ad hominum ánimos deliniendos; nam in Mufica, ut in...
الصفحة 20 - J. Schradero , V. Cl. , qui earn Em. II , 6. propofuit. Suo enim uterque ingenio in eandem incidit conjefturam. Ib. 27, 28. .. • Multum in amore fides , mukum conßantia predest : Qui dare multa potest , multa et amare potest Sententia laboranti varie fuccurrere iluduerunt viri dofti. Marldandus conjiciebat , multa negare pofist : Burmannus , ßulte et , amare potest : meliori' rat ¡one Santenius , non et aman potest.

معلومات المراجع