صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunæ,
Omnia pervolitat late loca, jamque sub auras
Erigitur, summique ferit laquearia tecti.

VIRG. En. viii.

So water, trembling in a polish'd vase,
Reflects the beam that plays upon its face;
The sportive light, uncertain where it falls,
Now strikes the roof, now flashes on the walls.

VOL. I.

STEREOTYPED BY T. H. CARTER & CO. BOSTON.

Boston:

PUBLISHED AT THE

WATER STREET BOOKSTORE.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY DEC 4 1974

057* 71

« السابقةمتابعة »