صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

WORKS

OF THE

REV. THOMAS ZOUCH, D.D. F.LS

RECTOR OF SCRAYINGHAM,

AND PREBENDARY OF DURHAM;

With a

Memoir of his Life :

By the

Rev. FRANCIS WRANGHAM, M. A. F.R.S.

AND CHAPLAIN TO HIS GRACE THE ARCHBISHOP OF YORK.

IN TWO VOLUME S.

VOL. I.

York:

Printed by Thomas Wilson and Sons, High-Ousegate,

FOR F. C. AND J. RIVINGTON, NO. 62, ST. PAUL'S CHURCH YARD,

AND NO. 3, WATERLOO-PLACE, PALL MALL, LONDON ;

AND WILSON AND SONS, YORK.

1820.

Fuit olim usitatum statuere claris hominibus ex marmorc aut ex ære statuas,

testes diu futuras magnorum in Remp, meritorum ; et simul eorum dicta factaque posteris prodere, ut cùm has imagines intuerentur, animum et mentem ipsâ præstantium hominum cogitatione confirmarent, certarent cum illis probitate et industriâ, ncque priùs conquiescerent quàm virtute famam illorum ac gloriam adæquavissent.

(Vit. Budæi, Præf.)

Ce commerce, que nous croions entretenir avec ceux qui ne sont plus, nous inspire naturellement le desir d'en établir un semblable avec la posterité.

(Carpentariana.)

« السابقةمتابعة »