صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

2

Aw To, y a dwwv con certainly He will not acquit Nahi 1.3. at wwσ & froggy, the Guilty; one that admits 65péporla wega of the returning Sinner, and RJUQ NY (WOTTO, revives him, leaving no room μὴ καταλιπών τόπον for Sufpicion to fuch as would ὑπονοίας τοῖς ἀπηνῶς be favage in judging, and Braqusúoss neiver, utterly reject Offenders, and τέλεον Σποςρέφεως τις not vouchlafe them fo much ἁμαρτάνοντας, ἃ μὴ as any Exhortations which κοινωνεῖν αὐτοῖς λόγων might bring them to Repenπροκλητικῶν πρὸς με tance. In Contradidion to rovocar crazagsir du fuch, God, by Isaiah, fays vapisícov ois in cv to the Bishops, Comfort ye, ευτίων ὁ Θεὸς τά Ἡ comfort we my People, ye Priefs: Gi's Xend wey's Tas è speak comfortably to Jerufalem. πισκόπες Παρακαλά. It therefore behoves you, π, whangλunt or upon hearing thofe Words με ἱερᾶς, λαλήατε εἰς of his, to encourage thofe Txapdid Iεрe Gan. who have offended, and lead Xpn švúμãs aúтë azé- them to Repentance, and afoves, Sanghar res ford them Hope, and not snaps, "we's vainly to fuppofe that you μεταξύοιαν ορμάν, & fhall be Partakers of their Of ελπιδας ποιεῖν, ἢ μὴ fences on account of fuch Carver, as 2ngieves" your Love to them. Reγινομθύες των πλημμε· ceive the Penitent with AlaAnderTwv autois evenev crity, and rejoice over them, * εἰς αὐτὲς ἀγάπης. α'σ- and with Mercy and Bowels μλίως 5 τις μεταμοῦν. of Compaffion judge the SinTas we gode reade, 20-ners. For if a Person was CORTES ET AUTOIS, walking by the Side of a

2

2

defunt. v. 2 xoivwvinès. V.

River, and ready to ftumble, ἐλέως καὶ οἰκίρμων κρί

[ocr errors]

I

νοντες τες αμαρτάνον
Cas. do 28 ym.
ταμὸν βαδίζονται
μελλοντα λιπαίνεις με
eaiaις ώσας εἰς τ ποία
ραίαις
μὲν ἐμβάλῃς ἀντὶ
χώρα μᾶλλον ορέξαι,
εφόνευσεις ( αδελ
φόν, δέον μάλλον τῷ
ολισθαίνοντας επιδεναι
δεξιάν, ἵνα μὴ τελείως
Σπόληται, όπως ὲ ὁ

and thou Shouldeft pufh him and thruft him into the River, inftead of offering him thy Hand for his Afiftance, thou would'ft be guilty of the Murder of thy Brother ; whereas thou oughteft rather to lend thy helping Hand, as he was ready to fall, left he perifh without Remedy; that both the People may take Warning, and the Offender may not utterly pes vedemtal, È rill. 'Tis thy Duty, Ο Bifhop, neither to overlook the Sins of the People, nor to rejed thole who are penitent, that thou mayft not unskilfully deftroy the Lord's Flock, or dilhonour his new Name, which is impos'd on his People, and thou thy felf beeft reproach'd as thore ancient Paftors were, of whom God Jer. xiro. fpeaks thus to feremiah, Mac ny Shepherds have deftroyd my Vineyard; they have poluted Zach.io.3 my Heritage: And in another Pallage, My Anger is waxed hot again(t the Shepherds, and

Η πανε ως. ν. 2 decft. V.

~

αμαρτήσας μὴ καὶ παν Σπόληται δε δε (ε, ώ, Επίσκοπε, μήτε παροράν Τ ἁμαρτήματα δ λακ, μήτε τις μεταναἕνας Σποτρέφεπαι, ὅπως μὴ δαφθείρης, ως άπει· eos, ' ποίμνιον κυρίς, * φαυλίσης αὐτοῦ τ ὄνομα δ καινὸν δ ̓ εἰς λαόν αυτού. Επιτεθεί, είναι διπήσῃ καθάπερ & οἱ παλαιοὶ ποιμένες, πριῶν ἔλεγε ὁ Θεὸς τῷ Ἱερεμία Ποιμήνες πολλοὶ διέφθειραν τ' άμα πελῶνα με, ἐμόλιαν

[ocr errors]
[ocr errors]

7 nane prouide μs. against the Lambs fhall I have Kai v amois Em Indignation; and elsewhere,

"1

τις ποικιλίας ανθρωξιώθη. Te are the Priefs that difonour Mal. 1.6. • Jupes μ8 x 6m my Name.

τος αμνὲς ὀργιθήσομαι

Καὶ ἐν ἑτέροις Ὑμᾶς οἱ ἱερεῖς οἱ φαυλίζοντες δ

όνομά με

Ἰδὼν ἢ οὐ τ ἡμαρ mýta, mugav deis é λέον αὐτὸν ἔξω βληadorn

θῆναι, αὐτῷ"

[ocr errors]

I ,

[ocr errors]

'

When thou feeft the Of XVI fender, with Severity com mand him to be caft out; and as he is going out, ler the Deacons alfo treat him with Severity, and then let them go and feck for him, and detain him out of the Church, and when they come in, let them intreat thee for him. For our Saviour himfelf intreated

His namnetur & Ghis Father for those who had

mp + Tanea nţiu, ws finned, as it is writtenin the πατέρα gézgañar av tal d'af Gospel, Father, forgive them, Luk.xxïïî, geniw. ПαTEρ. äges for they know not what they do. 34. αὐτοῖς, γδ οἴδασιν autols, & Woldaan 3" Then order the Offender to TOLYOL. TOTE CU xe come in; and if upon Examiλούσεις εἰσελθὼν αὐτόν, nation thou findent that he is avaxeivas & μel penitent, and fit to be revoc, è agios Esty as ceiv'd at all into the Church, cunλnoidu onws @Sa- when thou haft afflicted him Señor, sbwous au- his Days of Fafting, accordv nuées caring to the Degree of his Of

! al, ἐξελθόντος αὐτο. : καινέσθωσαν. V. ετίν.

fence

fence, as two, three, five or feven Weeks, fo fet him at ***Pag- liberty, and speak fuch things

apua, ildous das duo, Tрes, τρεις, n TEVTE, ** ETTO, &

225. to him as are fit to be faids AUTOV STOUGE, e in way of Reproof, Inftrudi· on and Exhortation to a Sinner for his Reformation; that

τῶν αὐτῷ ὅσα αρμόζε ἡμαρτηκότι εἰς νοθεσίδι novora doadongy οι πλήσσοντα διδάσκον

fo he may continue private-aiver, os pevn ly in his Humility, and pray to God to be merciful to Pf. cxxix. him, faying, If thou, O Lord, fhouldeft mark Iniquities, O Lord, who fhould ftand? For with thee there is Propitia

3.

LXX.

2

[ocr errors]

A

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

is 651. TOLETOV
ἱλασμός Τοιτιν
japμquir
cv Tn Quét einer
Kaiv "Huaρns;
των Ἥμαρτες
ησύχασον· τετέςι μὴ
s. On jo
duaprodje te de vop
ο οικείο πλημμελήμα

tion. Of this fort of De- ; on osa Col i claration is that which is faid in the Book of Genefis Gen. iv. 7 to Cain, Thou haft finned, be quiet; that is, Do not go on in Sin. For that a Sinner ought to be asham'd for his own Sin, that Oracle of God + deliver'd to Mofes concerning Miriam is a fufficient Proof, 7 digreads, indwór ☎ when he pray'd that the might be forgiven For, fays God to him, If her Father had fpit in her Face should the not be afbam'd? Let her be fhut out of the Camp feven Days, and afterwards let ber come in

· ευμενώς . V. 1 Ε λέγων, 3 ν. V.

[ocr errors]

τράπη;

2

Fed; iam nuées again. We therefore ought
TW EW - to do fo with Offenders,
peμboans, ỳ μt Tura when they profess their Re-
εἰσελεύσεται Οὕτως εν pentance, namely to feparate
THE SHOT EST MOL, them, fome determinate time
τὰς ἐφ ̓ ἁμαρτίαις λέο
gorras μeropoest, apo-
είζειν χρόνον ωρισμένο,
ut this diazidu T
ἁμαρτίμαιΘ., ἔπειτα
με τιμοῦντας προσλαμε από
βάνεθαι, ως πατέρες

μούς.

Ε E5

I

according to the Proportion
of their Offence; and after-
wards, like Fathers to Chil-
dren, receive them again up-
on their Repentance.

SECT. VIII.

[ocr errors]

~ 기

اد

BUT if the Bishop him- XVIL

ras Ev wegonguMali wapy, mas ene πεξέλθοι εκζητῆσαι Síunμá kvO, ĥ peñoaú leve, Yo wegosantion, in Mid- he, or his Deacons, if by contido", navris, of Hangro, in GwapDas Norweldo moje s i apger airy, • nem's aμbarn, È & die ayeray as και κρίσις. Κοινωκοί 5 nλeñar È 2ncio xn

felf be an Offender, how will he be able any longer to profecute the Ofence of another? Or how will he be able to reprove another? Either

deeft. V. 2 xeisir. v.

accepting of Perfons, or re-
ceiving of Bribes, they have
not all a clear Confcience?
For when the Ruler asks, and
the Judge receives, Judgment,
is not brought to Perfection;
but when both are Companions tfa. 1. 237
of Thieves, and regardless of

[blocks in formation]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »