صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Hypocrifie, or through Idle-
nefs, inftead of Working and
affifting others, he fhall be
obnoxious to Punishment be-
fore God, because he has
fnatch d away the Morsel of
the Needy.

fcover.

For he that has Money, IV. and does not beftow it upon

6

,

18.

0 γὰρ ἔχων αργύγια, καὶ μὴ μεταλίδες imes, μnts μlu au others, nor ufe it himself, is τὸς χρώμα. Ὅπον ὄ- like the Serpent, which they Dews' nendnewNev", or fay fleeps over the Treaφασιν ἐν τοῖς θησαυ· fures; and of him is that cois natus er Scripture true, which fays, è éw' avτy dunn's He has gathered Riches, of Job. xx. guin, i qаonsoa. which he shall not taste; and LXX. Σωήγαγε πλῦτον ἐξ they will be of no Ufe to Prov. xi E & YOUσTY o him when he perishes juftαὐτῷ ὄφήλθε, ΣπολAUTYS "Onn, & ly. For, fays he, Riches Avusic why I sinns. will not profit in the Day of Our ager.not 28. on Wrath. For fuch an one has iv, Swapgevra o not believed in God, but μέρα οργής, Ὁ OS in his own Gold; esteeming THI&TO, & & DE TE that his God, and trufting Tisdner, and therein. Such an one is a QT8 Xpuoias, Deov T8 Diffembler of the Truth, an το ηγέμυθο, ἐπ To яgéμs, è' Accepter of Perfons, unRUTH TETTOIJWS. - faithful, cheating, fearful, Heim's dṛndcaso is unmanly, light, of no Va

·

~

e

SARY.

* κεκλήρωται. V.

[ocr errors]
[ocr errors]

lue

[ocr errors]

"/

1

~

lue, a Complainer, ever in T, @gowmantins, Pain, his own Enemy, and am, er, danos, no body's Friend. Such an addpŒi, xã¤Q, dửone's Money fhall perish, ephs, renting, and a Man that is a Stranger επώδες " EduT8 fhall confume it, either by es, duròs plays. Theft while he is alive, or TT8 Ti xpnuaita o by Inheritance when he is λεται ὼ ἀνὴρ ξένοι Job xx.15 dead. For Riches unjustly ede aura, in CWVTQ LXX. gotten shall be vomited up. ὑφελόμυθι, ή θανόν Τος καρπωσάμθμος πλ τσης ἀδίκως Cuand μυθο, ἐξεμεθήσε). Παραινέμῳ ἐν ταῖς ears oppdwoïs, μ πουτὸς φόβει καὶ πάσης δὐλαβείας μεταλαμ Caver Ths aurois goрnXpnwr, & dizaestr ew, & didorle Tois revor geople, αὐτῷ τὸς ὀφθαλμές intere. Tis, qu σὶν, ὑμῶν φάγεται, Tis wieral,

22

T

; Autos y avoit xaea auт, μma nav (wov dido. xías Ctrov Vedpíσxois, è olvov dévois, you loves peoσulu

[ocr errors]
[ocr errors]

V. We exhort therefore the Widows and Orphans to partake of thole things that. are beftow'd upon them with all Fear, and all pious Reverence, and to return Thanks to God, who gives Food to the Needy, and to lift up their Eyes to Him. For, Ecclef. i. fays He, Which of you shall eat, or who hall drink without Pfal cxliv. Him? For he openeth his Fland, and filleth every living thing with his Kindness: Giving Wheat to the young Men, and Wine to the Maidens, and Oil for the Joy of the Living, 14,15. Grass for the Cattel, and green

25. LXX.

16.

17. LXX:

Zach, fix.
Pal, cil.

deeft. v,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

1

11

·

C

2

κτηνεσι, @ χλό
δελεία της ανθρώπων.
κρέα τοῖς θηρίοις, σπέρ
ματὰ τοῖς ὀρνέοις, καὶ
ποῖοι ἢ πρόσφορον το
φω. ' διό φησι καὶ ὁn
απ" Καταμάθετε
του πετεινὰ τῷ δρανό",
ὅτι ἦ απείρεσιν, 3 στο
θερίζεσιν, οὐδὲ σκά.
γεσιν εἰς ἀπόθητας à
ὁ πατὴρ ὑμῶν γράφd
αὐτοῦ ἐπ ̓ ὑμεῖς μάλ-
που διαφέρετε αὐτῶν ;
μὴ ἐν μεριμνήσητε. λέ
ξοντες. τί φάγομ, ή
τί πομ; οἶδε γδ ὁ
πατὴρ ὑμῶν, ὅτι χρή-
ζετε τύτων απούτων.
Τοσαύτης εν δηρ ̓ αὖ-
το προνοίας. Σπολαύ-
οντες καὶ της 5 αὐτῷ
μεταλαμβάνοντες
ἀγαθῶν, οἶνον αναπέμ
πειν ὀφείλετε ᾧ ὄρφα-
νὸν ὦ χήραν ἀναλαμ-
βάνουν πομτοκρατορί Amen.
Θεῷ, ο δ' ἠγαπημε

* ζώντων χόρτον τοῖς Herb for the Service of Men,
την Flillo for the mild Beafts, Seeds
for the Birds, and fuitable
Food for all Creatures. Where
fore the Lord fays, Confider Matt. v
the Fowls of dieaven, that 16.
they fomn not, neither do they
teap, nor gather into Barns,
and your Father feedeth them.
Are not je much better than
they? Be not therefore folicis
titous, Jaying, What fall we
eat? or what hall me drink:
For your Father knometh that
ye have need of all thefe things.
Since ye therefore enjoy fuch
aProvidentiai Care from himi,
and are Partakers of the
good Things that are de-
rivid from him, you ought
to return Praife to him that
receives the Orphan and the
Widow, to Almighty God,
through his Beloved Son Je- *.* Pag.
fus Chrift our Lord ; thro 294
whom Glory be to God in
Spirit and Truth for ever.

.

**

*

ys auro Inos Xeiçõ rõ we's iμår 4 d i § ñ d駤 & Θεῷ, ἐν πνεύματι ἂς ἀληθείᾳ, εἰς τὰς αἰῶνας.

"

Αμμών

ὕτω καὶ κύριθ παρή ή τῖς μαθηταῖς αὐτῷ λέγων V. * 3 defunt. V. Ξ μαθ ̓ ᾧ αὐτῷ ἡ δόξα σὺν τῷ πνώματι. V.

R

defunt. V.
NOW

}

VI.

SECT. XXXVIII.

NOW the Bishop ought to

know whofe

29.

8

18.

he ought to receive, and whole he ought not: Forhe is to avoid corrupt Dealers, and not receive their Gifts. Eccl. xxvi. For a corrupt Dealer (hall not be juftifyed from Sin. For of them it was that Ifaiah reIfa. i. 22. proach'd Ifrael, and faid, Thy, corrupt Dealers mingle Wine with Water. He is allo το Deut xxiii. avoid Fornicators, for, Thou fhalt not offer the Hire of an Harlot to the Lord. He is alfo to avoid Extortioners, and these that cover other Mens Goods, and Adulterers; for the Sacrifices of fuch as thefe are abominable with God. Alfo thoie that opprefs the Widow, and overbear the Orphan, and fill Prifons with the Innocent, and abufe their own Servants wickedly, I mean with Stripes, and Hunger, and hard Service, nay, deftroy

[ocr errors]

it

I

Phonom Ἐπίσκοπ εἰδέναι τίνων ὀφείλ dea rapopoeias, ¢ τίνων οὐκ ὀφείλει φυλακταῖοι γδ' αὐτῷ eg's door ni Sinauwdrary 28 203 a wei" auß. τίας· πεὶ αὐτῶν γάρ Houias, ovadiwv + 'Iσeand, the χλμ. Οἱ κάπηλοί σε μloysa toivor idag. nao Navy pro Où meg miofs 8 & new μioSong Tops Cap yes, rff amorciar Junta, & 192 βδέλυκτί δ' αἱ τύπων Joray By Dew Ma oi cubríbors mear è op pavov naradiva. artes, & ra's quag πληρῶντες ἀναιτίων,

1

2

~

OIS SOUTEN DIKE as Toys xar πληγαῖς φημὶ ἐ λιμν

[ocr errors]

whol

[ocr errors][ocr errors]

& nanosenia,

2

my whole Cities: Do thou, O πόλεις ὅλας λυμαινό- Bilop, avoid fuch as thcfe, μίμοι, φευκταῖοι ἔστω σοζώ and their odious OblatiCol, & CHOKOTTE, ý a ons. Thou shalt alfo refuse TiTWV megapoeal Rogues, and fuch Pleaders πόλων meal, waimon that plead on the Side of Inju padispyès, primoeas ftice, and Idol-makers, and adixia anazorico- Thieves, and unjust PubliMas, dies, cans, and those that deceive καὶ κλέπτας, τελώνας by falfe Ballances and deceitadixus, Lugonpesas, ful Measures, and à Soldier by Qué Teas y sea who is a falfe Accufer, and κάτω συκοφάντων, μὴ not content with his Wages, aprévisor Tois 'faris but does Violence to the Pis, and TAS TERNGs Needy, a Murderer, a CutAaaiova Qovéa throat, and an unjust Judge, Sumor, Sirgin a Subverter of Caufes, him macarong, Heal that lies in wait for Men, Twv dva Soña, avbe a Worker of abominable TWY CHC8291, pua- Wickedness, a Drunkard, a ear engany, préduroy, Blafphemer, a Sodomite, an Bagoongr, xivador, Ufurer, and every one that τοιοδλύφου καὶ πολύτου is wicked, and oppofes the orkrev morner, Ty Will of God For the ScripWarn 8. Der Yana ture fays, that all fuch as for. The thefe are abominable with Haph Bdeλuxтes are God: For thofe that receive A DEW TONOS res from fuch Perfons, and thereTIETYS. OF 25 Id by fupport the Widows and TOLETED SENSUAL, the Orphans, fhall be obnoxi REPORTES Meas y ¿p ous to the Judgment seat of φορές, εύθυνοι της God. As adonias the Proxermeiw To Os yw phet in the Book of Kings, R. 2

πων

с

when

« السابقةمتابعة »