صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

XXIII.

1

ny innocent Perfons; and bass gov d'adula, Bea
yet that He received him
when he repented, and for-
gave him his Offences, and
reliord him to his Kingdom.
For He not only forgives
the Penitent, but reinftates
them in their former Dig-

nity.

el

oμws

χέως τιμωρησίμ melavorta wegσengβετο, καὶ ἀφεὶς αὐτῷ τὰ πλημμελήματα ἐπέτρεψεν" αὐτὸν ἐπὶ Caaneid. & pórov z ἀφίησι τοῖς μεταμοῦσιν, ἀλλὰ καὶ εἰς τα προτέραν αξίδι αὐτὸς ἐπομάγλο There is no Sin more grie- Μείζων, είδωλολα vous than Idolatry ; for tis ηρέας σὐκ ἔσιν αμαρan Impiety againfi God:and τία εἰς Θεὸν γὰρ ζι yet even this Sin has been dvosé Caa in' forgiven, upon fincere Re-auth Ho Whoras pentance. But if any one μεταμοίας (υΓκεχώρη tin in direct Oppofition, and ται. ἐὰν δέ με ἐκ πα on purpofe to try whether eατάξεως ἁμαρτάνῃ, God will punifh the Wicked πειράζων + Θεόν, ὡς or not, fuch an one thall μὴ ἐπεξιόντα τοῖς πο have no Remiffion, although negis, & TOT apε• **Pag. he say with himself, All is a ty ,xt" 234 well, and I will walk accord- négy Eury Bod ing to the Converfation of my μοι λύοιτο, ότι τσορφύ evil Heart. Such an one σομαι ἐν τῇ αναφε was Amon, the Son of Manaffeh. For the Scripture fays, And Amon reafond an evil Reasoning of Tranfgreffion, and faid, My Father from his Child. bood was a great Tranfgreffor,

9 **
*

aiacer i rapdías me mis Torneas. TOLSTR Jap ks Enfield 3'Apoor". To Mavaan 20s. i zaçń. Kai eiσαTO 4 Aμgo"

quoi

4'

λογισμόν

[ocr errors]
[ocr errors]

2

ФИ

2

2 Esgeļer. V. ¿ iwì, v. al. ois. 3ăpwg. V. 4 åμas. V.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

λογισμόν αλαβάσεως and repented in his old Age ;

~

nanov, Cameron
ca
TÝр μ8 EN VECM
roma pluvojence, you
In gra mera
new ya mapolivoμay
a more fun
μs, Custer aspeto
wey's nierov. y two
σε 3 πονηρὸν διώπτον
δ'
τυρίς, I
weis, why moes
TES Houses Euwego-he reigned two Tears only.
πον αὐτοῦ, @ εξωλό

and now I will walk as my
Soul lufteth, and afterwards I
will return unto the Lord. And
he did Evil in the Sight of the
Lord above all that were before
him. And the Lord God foon
destroy'd him, utterly from his
good Land. And his Servants
confpired againft him and lemo
him in his own House, and

"

προύσεν αὐτὸν κύριΘ ὁ Θεὸς ἐν τάχ ἐκ τ γῆς ἢ ἀγαθῆς
αὐτοῦ. Καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐγ
νάτωσομ αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· ἐ ἐβασίλευσεν ἔτη
δύο μόνο

?

8

Amar

4.

λογισμὸν το
Em napside auto
ein", @ Escy + Our
Picos" Stom úμfo
Moiws & Ewiono
5 Ourenρerto, nad u
ναται, τοὺς μὴ ἦμαρτη-
κότους διαμαρτήτες με-
vay by Tous and aug
mwv 67 spéqorbes
καπδίων δε λέπων ἐὰν

· Προσέχετε ὖν οἱ λα
noi, pinkes it ungof the Laity, left any one of
you fix the reasoning of A-
mon in his Heart, and be
fuddenly cut off, and perifh.
In the fame manner, let the
Bifhop take all the care he
can that those which are yet
innocent may not fall into Sin:
And let him heal and receive
those which turn from their
Sins. But if he is pitiless,
and will not receive the re

2

Take heed therefore, ye XXIV.

A deeft. V. '&pos. V. ?sneloy. V. tow To Lang. V. DiduTnETW V.

H

penting

penting Sinner, he will finansinita din againft the Lord his God, λεὺς ὢν μὴ προσδέξη. pretending to be more just ry, dμaprot eis wuthan God's Juftice, and not erov + CEOV AUTOS, dereceiving him whom He has NY SAUTO P received, through Chrift; neve dingtool, y ἐκείνε δικαιοσύνω, καὶ for whofe fake he fent his μὴ προσλαμβανόμιμος Son upon Earth to Men, as ὃν προσεδέξατο λά a Man, for whofe fake God Xersos, si öv áπéwas pleasd that he who ςειλε “ ὑὸν ἐπῇ Ἐπὶ was the Maker of Man and s Tois defecutors wis Woman, fhould be born of arpwmov, si öv didóa Woman; for whole fake noev in juraings auκησεν γωαικὸς αὐHe did not fpare him from τὸν ηλυηθῆναι, “ ποιηthe Crofs, from Death and Tu dideo's & Juvar Burial; but permitted him, der un pe to die, who by Nature could Q Caupos & Daju@ εαυρού not fuffer; his beloved Son, vaтs à Tapñs, OUVEGod the Word; the Angel ρnce madav & Tỷ of his great Council; that quedarahn, & you t he might deliver thole from ἀγαπητόν, ἣ Θεὸν λό Death who were obnoxious ov, μegáns au* μεγάλης to Death. Him do thofe To Brañs älyngv, provoke to Anger who do πως τούς υποκειμλύες not receive the Penitent. ráтw júnтay 28" DaFor he was not alhamed of νάτε. 3 τοῦτον φορ. me, Matthew, who had been ylvoir of μn wegodsformerly a Publican; and our TOUS METANOGEadmitted of Peter, when he as ETS Martaior had thro' fear deny'd him què,ñ árle öv ra^cóthree times, but had appeas'd er, con iπaiquín, ἐπαιχτώθη,

2

C

r

" "

I savçã, nj darátæ, * TaphTM. v. 2 dealt. V. 3 míjur. V. 4 Tò V.

શો

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

8

voy Пérer aproue him by Repentance, and had Vov autor yg de wept bitterly; nay, he made TEKTOV, Hope him a Shepherd to his own τομοίας ἐξιλεωσάμενον Lambs. Moreover he ordain’d & @egonλavourla Paul, our Fellow-Apoftle, to be news, wegańng, of a Perfecutor an Apostle, and ποιμλύα τῆς ἰδίων ἀρ· declar d him a cholen Vettel, vwv natisnoe, è au- even when he had heap'd ma Agv Curamos020n ny Mifchiefs upon us before, ἡμῶν, πολλὰ τὸ πρό- and had blafphem’d his facred mear eis nuas bare Name. He fays alfo to anoἡμᾶς Jausuor nang, Bag ther, a Woman that was a opnenoopla eis von Sinner, Thy Sins, which are mas 1 I Äyov, ZTOSONOV Moti ny, are forgiven, for thou lovedft Luk.vit.47 DiWNTY WegexAcimalo, much: Ard when the Elders onoť autor čnagyns had fet another Woman, which • dvadesas Campki had finned, before him, and · ἀνθρ πωλῷ γυναικὶ λέω had left the Sentence to him, 24. 'Apéwrrain or of and were gone out, our Lord, ἁμαρτίαι αἱ πολλοὶ ὅτι the Searchier of the Hearts, · ἠγάπησας πολύ ἑτέραν enquiring of her whether δέ τινα ἡμς ηκύαν ἔςη- the Elders had conceand i ode of @pecCuneo her, and being answer'd, ἔμπροσθεν κα Tegader Aur, No, he faid unto her, Go Joh. viti. αὐτῇ, Er der Dép thy way therefore, for neielow. Enjoy other do I condemn thee. This napdragons nier Jefus, O ye Bishops, our SaI mudous & aurs, e viour, our King, and our natenevar athy of God, ought to be fet be1 PERCUTE, aréons fore you as your Pattern, πρεσβύτεροι, καὶ ἐπίσης öri e, con weys au- and him you ought to imiTHY STAJEEV tate, in being meek, quiet, żyw Cε naτaneiro. compaffionate,merciful,peaceἐγώ σε κατακρίνω

A

*

II.

""

-N

H 2

able,

[ocr errors]
[ocr errors]

* Pag

236.

2

2

not

able, without Paffion, apt to Τοῦτον Ἑωτῆρα, βασι teach, and diligent to con- λέα, « Θεὸν ἡμῶν ̓ξη vert, willing to receive and σουῷ, ὦ Ἐπίσκοποι, ότι to comfort; no Strikers, not πὸν ἔχειν δεῖ, πούτε foon angry, not injurious, μιμητος εἶναι πρᾳεῖς", not arrogant, not fupercili- ἡσυχίες, σπλάχνες, ἐκ ous, not Wine-bibbers, not λεήμονας, εἰρωικούς, α Drunkards, not vainly ex- οργήτες, διδακτικούς, penfive, not Lovers of Delicacies, not extravagant, ufing the Gifts of God as anothers, but as their own, as good Stewards appointed over them, as thore who will be requird by God to give an Account of the fame. Let the Bithop efteem fuch Food and Raiment fufficient as fuits Neceffity and Decency. Let him not make ufe of the Lord's Goods as another's, but moderately: For the Labourer is worthy of Luke x. 7 his Reward. Let him not be

?

3

$

Επιτρεπλικούς, εἰσδεκ kκούς, παρακλητικοὺς, μὴ πλήκτες, μὴ ὀργία λες μὴ ὑβριστές, μὴ ἀ λαζόνας, μὴ ὑπέροπ knoὺς, μὴ οἰνόφλυδας, μὴ μεθύσεις, μὴ εἰκαιο: δαποψεις, μὴ τρυφητάς, μὴ πολυδάπομύες, μὴ ὡς άλλοτρίοις ἀλλ ̓ ὡς α dious TOIS TO DEOS sóμασι χρωμλύεις, ως α γαθοὺς οἰκονόμες καθε εῶτας, ὡς μέλλοντας ἀπαιτεῖως το Θεού + λόγον. αὐτάρκη ἐχέτω τροφων, δ άμφια μὸν ὁ Ἐπίσκοπο, τῇ χρείᾳ τῇ σεμνό make προσήκοντα μὴ τοῖς κυριακοῖς ὡς ἀλ λοτρίοις κεχρήσθω, ἀλλὰ μεμετρημένως. ΑξιΘ γδ' ὁ ἐργάτης ᾧ μιας αυτῇ Ὀξί. Μὴ 3 σπάταλΘ", μὴ πέρπε· ρί, αλλά μόνων ταξί πρός (ύτασιν 5 εφιέμλυ

C

luxurious in Diet, or fond of
idle Furniture, but content-
ed with fo much alone as is
neceffary for his Suftenance.

· ὑμᾶς. V. v. · μενοίς τοῖς. ν.

1

[ocr errors]

2

· κατὰ μίμησιν εἶναι πραεῖς χρὴ ν. 3 πολυανάλωτος ν. ἀρχόμενος. Να

SECT.

« السابقةمتابعة »