صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

OF THE

CHRISTIAN RELIGION.

BY

21 기

JOHN CALVIN.

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL LATIN, AND COLLATED WITH

THE AUTHOR'S LAST EDITION IN FRENCH,

BY JOHN ALLEN.

Non tainen omnino potuit mors invida totum
Tollere Calvinum terris ; orterna manebunt
Ingenii monumenta tui : et livoris iniqui
Languida paulation cum flamma resederit, omnes
Religio qua pura nitet se fundet in oras
Fama tui.

BUCHANAN.

THIRD AMERICAN EDITION, REVISED AND CORRECTED.

IN TWO VOLUMES.

26-

VOL. II.

PHILADELPHIA:

PRESBYTERIAN BOARD OF PUBLICATION

JAMES RUSSELL, PUBLISHING AGENT.

184 1
C. A.

ENOX LIBRARI.

NEW YORK

INSTITUTES

OF THE

CHRISTIAN RELIGION.

BOOK III.

CHAPTER XIV.

THE COMMENCEMENT AND CONTINUAL PROGRESS OF JUSTIFICATION.

For the further elucidation of this subject, let us examine what kind of righteousness can be found in men during the whole course of their lives. Let us divide them into four classes. For either they are destitute of the knowledge of God, and immerged in idolatry; or, having been initiated by the sacraments, they lead impure lives, denying God in their actions, while they confess him with their lips, and belong to Christ only in name; or they are hypocrites, concealing the iniquity of their hearts with vain disguises; or, being regenerated by the Spirit of God, they devote themselves to true holiness. In the first of these classes, judged of according to their natural characters, from the crown of the head to the sole of the foot there will not be found a single spark of goodness; unless we mean to charge the Scripture with falsehood in these representations which it gives of all the sons of Adam — that "the heart is deceitful above all things, and desperately wicked ;'(w) that "every imagination of man's heart is evil from his youth ; " (2) that “the thoughts of man are vanity; that there is no fear of God before his eyes;(y) that “there is none that understandeth, none that seeketh aster God;” (z) in a word, “that he is flesh,” (a) a term expressive of all those works which are enumerated by Paul — "adultery, forni

(2) Jer. xvii. 9. (1) Gen. vi. 5; viii. 21.

(z) Psalm xiv. 1-3. Rom. iii. 11.

(y) Psalm xciv. 11; xxxvi. 1.

(a) Gen. vi. 3.

« السابقةمتابعة »