Undersökningar i germanisk mythologi, المجلد 1

الغلاف الأمامي
A. Bonnier, 1886 - 1434 من الصفحات
0 مراجعات
لا تتحقّق Google من المراجعات، ولكنها تتحقّق من المحتوى المزيّف وتزيله في حال رصده.
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

الصفحات المحددة

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 42 - Antenor potuit mediis elapsus Achivis Illyricos penetrare sinus atque intima tutus regna Liburnorum et fontem superare Timavi, unde per ora novem vasto cum murmure montis 245 it mare proruptum et pelago premit arva sonanti.
الصفحة 481 - Försök till belysning af mörkare och oförstådda ställen i den poetiska eddan 1877 samt Om rätta betydelsen af VästqöMagens inlednings- och slutord 1879, införd i ^Nordisk tidskrift för Jilologi*.
الصفحة 455 - den krets af makter, hvarmed mythen befolkade underjorden» (s. 460). Jfr EH Meyer, Germ. Mythologie (1891), § 209. När det gäller att söka placera in denne Narfi i ett mytologiskt sammanhang, bör man självfallet ägna den gestalt...
الصفحة 553 - ... böra drabbas af hans straff, och som till sitt upphof äro för ädla att varda föremål för demonernas rön i konsten att pina. Etterdrycken, som den fördömde har att tömma, skilljer honom från den afbild han bär af gudarnes skepnad och från anden, asafaderns ädla gåfva. Omgestaltad till ett monstrum föres han till sin olycksdigra bestämmelse.
الصفحة 481 - Därtill kommer en halfstrof af Eyvind skaldaspiller (Skaldskap. k. 2). Hufvudkällans uppgifter hafva märkvärdigt nog förblifvit i det allra närmaste ouppmärksammade, emedan mythologerna hållit sig till Bragarcedurs senare, med dem oförenliga, och i mythologiskt afseende värre än värdelösa framställning af förloppet.
الصفحة 455 - Av de skiftande benämningarna pä detta väsen påvisar Rydberg ej endast samtliga dem som Bugge senare skulle komma att ange. utan även namnformen Njqrvi. vilken Bugge ej nämner. Rydberg menar att samtliga namnformer »hänföra sig till en och samma ursprungliga beteckning, beslägtad med det fornnordiska verbet njörva», vilken skulle ha betytt 'den 78 som binder', 'den som pålägger trångt åtsittande band
الصفحة 577 - Otharus är en ur gudamythen och den därmed sammanhängande herossagan hemtad gestalt, enär det i de åtta första böckerna af hans historia ej kan påvisas en enda personlighet, som icke har sitt upphof därifrån.
الصفحة 561 - Man har hitintills — förvånande nog! — antagit, att borgen är en jättes gård, ett tillhåll för thursar, och att Menglad är en jättemö.
الصفحة 160 - Loki af hiarta lindi brendu, fann hann haalfsuidinn hugstcin konu; vard Loptr kuidugr af konu illri; padan er aa folldu flagd huert komit.
الصفحة 549 - Höners gåfvor lägger den högste asaguden det yppersta elementet i människonaturen: önd, ande, det hvarigenom människan varder delaktig i det gudomliga äfven i inre måtto och ej endast till gestalten.

معلومات المراجع