Undersökningar i germanisk mythologi, المجلد 1

الغلاف الأمامي
A. Bonnier, 1886 - 1434 من الصفحات
0 مراجعات
لا تتحقّق Google من المراجعات، ولكنها تتحقّق من المحتوى المزيّف وتزيله في حال رصده.
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

الصفحات المحددة

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 46 - Antenor potuit mediis elapsus Achivis Illyricos penetrare sinus atque intima tutus regna Liburnorum et fontem superare Timavi, unde per ora novem vasto cum murmure montis 245 it mare proruptum et pelago premit arva sonanti. Hie tamen ille urbem Patavi sedesque locavit Teucrorum...
الصفحة 135 - Ex hac igitur Scandza insula, quasi officina gentium, aut certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur egressi: qui ut primum e navibus exeuntes terras attigerunt, illico loco nomen dederunt.
الصفحة 485 - Försök till belysning af mörkare och oförstådda ställen i den poetiska eddan 1877 samt Om rätta betydelsen af VästqöMagens inlednings- och slutord 1879, införd i ^Nordisk tidskrift för Jilologi*.
الصفحة 459 - den krets af makter, hvarmed mythen befolkade underjorden» (s. 460). Jfr EH Meyer, Germ. Mythologie (1891), § 209. När det gäller att söka placera in denne Narfi i ett mytologiskt sammanhang, bör man självfallet ägna den gestalt...
الصفحة 557 - ... böra drabbas af hans straff, och som till sitt upphof äro för ädla att varda föremål för demonernas rön i konsten att pina. Etterdrycken, som den fördömde har att tömma, skilljer honom från den afbild han bär af gudarnes skepnad och från anden, asafaderns ädla gåfva. Omgestaltad till ett monstrum föres han till sin olycksdigra bestämmelse.
الصفحة 485 - Därtill kommer en halfstrof af Eyvind skaldaspiller (Skaldskap. k. 2). Hufvudkällans uppgifter hafva märkvärdigt nog förblifvit i det allra närmaste ouppmärksammade, emedan mythologerna hållit sig till Bragarocdurs senare, med dem oförenliga, och i mythologiskt afseende värre än värdelösa framställning af förloppet.
الصفحة 196 - V : 1. Filii Gram, Guthormus et Hadingus, quorum alterum Gro, alterum Signe enixa est, Suibdagero Daniam obtinente, per educatorem suum Brache nave Suetiam deportat!
الصفحة 581 - Otharus är en ur gudamythen och den därmed sammanhängande herossagan hemtad gestalt, enär det i de åtta första böckerna af hans historia ej kan påvisas en enda personlighet, som icke har sitt upphof därifrån.
الصفحة 98 - Sceaf är märkvärdig, emedan den troligen äfven har afseende på åkerbrukets införande samt visar, att detta först blifvit infördt i det sydligaste Skandinaviens Scani * såg ute på hafvet en farkost, som nalkades utan att vara drifven af åror eller segel.
الصفحة 553 - Höners gåfvor lägger den högste asaguden det yppersta elementet i människonaturen: ond, ande, det hvarigenom människan varder delaktig i det gudomliga äfven i inre måtto och ej endast till gestalten.

معلومات المراجع