Ellenör: politicai zsebkönyv, a' Pesti Ellenzki Kör megbizásából

József Bajza
sine typ., 1847 - 587
 

 - 

.

429 - Adjuk meg e hazának azt A hervadatlan szp tavaszt. Mult s jövő Igy egybe nő. Mert mg neked virulnod kell, o hon, Föll időn s minden sorsokon. Vagy nincs erőnk? Az nem lehet: Ártunk egymásnak eleget. Lesz költő, szónok s vezr, És tudomány, mely eget r ; De tisztelet A gúny helyett!
428 - Kezdjnk egy ujabb letet. Legyen minden magyar utód Klönb ember, mint apja volt. Ily áldozat Mindig szabad. Mert mg neked virulnod kell, o hon, Vagy szgyen rögzik minden fiadon. Mi tilt jobbakká válnotok? Ha eddig pazaroltatok, S idő, sz, pnz elszóratott Megvenni a gyalázatot : Elg az ok Javulnotok.
440 - Czljaink elrsre az eszközöket a körlmnyek szerint megválasztani jövendőben is ily összejöveteleket tartandunk. De midőn ekkp irányunk szellemi egysgre töreksznk, a törvnyhatóságoknak önkörkben szabad mozgását s törvnyes önállását fltkenyen őrizni szoros kötelessgnknek ismerjk. Károsnak, sőt veszlyesnek tartjuk, ha a kormány, önmaga is párttá alakulva, hatalmának szellemi s anyagi erejt arra használja, hogy a...
439 - Kszek vagyunk mi az örökös tartományok rdekeivel netalán ellenkezsben álló magyar rdekeknek igazság s mltányosság alapján lehető kiegyenlitsre kezet nyujtani ; de abban soha meg nem egyeznk, hogy az összes kormányzási rendszer egysgnek, mit nmelyek a monarchia egysge gyanánt szeretnek főelvl emlegetni, minden rdekeink, mg alkotmányosságunk is, feláldoztassanak. Ezen kormányzási rendszer...
428 - A verseny nyilt, a nemzet l, Ha egy jobb tagja sem henyl, Jut ember s kz, munka, vr; Mi volna az, mit el nem r? S legyen dicsőbb, Ki tettre főbb. Mert mg neked virulnod kell, o hon, Ragyogva hírben bszkn, szabadon. Itt mg e föld, mly sírjaiból Az elhunyt ősök lelke szól.
321 - De szp szív ... a sött szobákban Találni fnyes szíveket. Szent a kszöb, melyen belptem n, Oh szent a szalmakunyhók kszöbe, Mert itt szletnek a nagyok, az g A megváltókat ide kldi be.
437 - Mihez kpest határozottan kinyilatkoztatjuk, hogy azon tren továbbra is állhatatosan megmaradunk, melyen hazánkban a közelebb lefolyt vek törtnete az ellenzk nevt a reformpárt nevvel ugyanazonosította. Nem ignyeljk mi az indítványozási jogot kizárólag az ellenzknek; de azt sem tartjuk, hogy a haladás krdseit csak a kormány, vagy annak pártja indítványozhatja czlszerűen; hanem ezen irányban a kezdemnyezst minden honpolgárok közös hivatásának ismerjk....
440 - ... első s legszentebb kötelessgnk; s meg vagyunk győződve, hogy ha az ausztriai örökös tartományok rgi alkotmányos szabadsága mg most is fennállana, vagy ha a kor s igazság kivánata szerint ők is az alkotmányos nemzetek...
440 - ... keresztl : rdekeink s az ő rdekeik, melyek most nha klönváltak, nha talán egymással ellenkezők, könnyebben kiegyenlíthetők lennnek, az összes birodalom egyes rszeit nagyobb rdekegysg, több kölcsönös bizodalom kötn össze ; s ez által a monarchia szellemi s anyagi erejben gyarapulva, biztosabban daczolhatna az idő s ellensges körlmnyek egykor bekövetkezhető viharaival.
437 - A" közterhekbeni osztakozás. Mire nzve az eddig egyedl adózott np' terheinek megkönnyítst főbb kötelessgnknek ismerjk; az alkotmányos biztosítkokat ezekre nzve is, mindnyájunk...