صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

rem.

Da facerdotibus tuis temperantiæ caftitatisque amo

Da populo tuo studium sequendi mandata tua, et promptitudinem obediendi iis, quos tu super illos constituisti.' Ita fiet, ut fi largitate tuâ principes ea imperent, quæ tu præcipis; pastores eadem doceant, populus utrisque pareat: veteris ecclesiæ dignitas tranquilitasque cum ordinis conservatione ad gloriam nominis tui reflorescat. Ninivitis pepercilti morti addictis, ftatim ut ad pænitentiam conversi fuerant; domum tuam inclinantem jam et corruentem dispicies, quæ vice facci gemitus, vice cinerum lachrymas profundit? promisisti remiffionem conversis ad te; at hoc donum tuum est, ut quis cum toto corde fuo ad te convertatur, ut omnis bonitas noftra ad gloriam tuam redundet. Tu factor es; refice opus tuum quod formasti. Tu Redemptor es; serva quod emisti. Tu Servator es; ne finas perire qui tibi innituntur. Tu Dominus es, et Poffeffor; vindica poffeffionem tuam. Tu Caput es; opem fer membris. Tu Rex es; da nobis legum tuarum reverentiam. Tu Princeps Pacis es; aspira nobis fraternam charitatem. Tu Deus, miserere fupplicum tuorum ; fis (ut beatus Paulus loquitur) omnia in omnibus; ut universus ecclesiæ tuæ chorus confentientibus animis et vocibus confonantibus gratias de misericordiâ inventâ agant Patri,

Filio, et Spiritui Sancto; qui pro perfectissimo concordiæ exemplo personarum proprietate distinguuntur, et conjunctione naturæ adunantur; quibus laus et gloria ad omnem æternitatem. Amen.

END OF. VOL. I.

Cristwell, Printer, St. James'u-Streci, bath,

AN INDEX

OF PRINCIPAL MATTERS.

PAGE

ARTICLE XIX. explained

5
116

31

IO

27

Answer to LE CLERC's inconsistency
AUGUSTINE
AUGUSTINE
Apoftolical Practice for the Government of the Church, equal

to Apostolical Precept for its Doctrine
AUGUSTINE's Rule for interpreting Scripture
Absolute Decrees, none in Scripture
Abrahamical Covenant, what
A Gospel Covenant
Andrews Bishop
Advocate, the Holy Ghost an
Angels, Stars of the Churches, and Bishops

90

95
108
11ο

164

232
265

I2

BLONDEL's Opinion of Episcopacy
Bigot, what

.43
Bible, not designed to furnish particular information on all
points

23
BARNABAS, ST.

71
Baptism, incapacity of Children no' Argument againft its
Administration

104
Baptism of John, peculiar preparatory, 114, but no precedent 115

valid in the Church, why
Bigots of every description

209
Bishops, Stars of the Churches

263
Bull Bishop, of Faith

290, 295
BAXTER

.309
BACON Lord

419
Christ's Kingdom, what

3
Consecration Service

3.

I20

II

1ο

Church true and lawful, what

4
Constitution of the Church, unquestionable

6
Calvin's Opinion of Episcopacy
CAMPBell's Dr. ftrange Position

18
Commission exclusive

18
Church, the Pillar and Ground of the Truth

25
CLEMENS ALEXANDRINUS

30
Commission essential

35
Covenanted Title

44
Christian Charity, what

47
Church, the Spouse of CHRIST, and Mother of Christians
Church Jewish and Christian, two Editions of the same Church 25
Church, the Body of CHRIST

42
CALVIN J.

77, 95
Conscience, what it properly is

128
Covenanted Claim

176
Covenanted Title, Advantage of it

179
Church, the Candlestick

264
CLARENDON's Speech after the Restoration

313
CLAUDE's Opinion of the Diffenters

318
Catholic Spirit, kept alive by the Church
CALVIN, on the Defects of Ministers
CYPRIAN'S Account of the early Church

34%
Corruption of the Church of Rome, the Ground of our Se-
paration

374
Connection between Church and State, accidental

387
Churches, Increase of neceflary

433
Clergy, their Character particularly important in these times 443

330
338

21

33
46

Doubtful Opinion, what
Dury's Opinion of the ancient Government
Doctrines not to be kept back, because they may be offensive
Doctrines, if found, not answerable for consequences
Design of the Church
Delivery of Commission to the Apostles, 19, and Nature of it
DIOTREPHES, a Schismatic

48

15

22

51

« السابقةمتابعة »