صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

WORKS

lifout

OF

THE HONOURABLE

JAMES WILSON, L. L. D.

LATE ONE OF THE ASSOCIATE JUSTICES OF THE SUPREME

COURT OF THE UNITED STATES, AND PROFESSOR OF LAW

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LEGUM

LEX FUNDAMENTUM EST LIBERTATIS, QUA FRUIMUR.
MNES SERVI SUMUS, UT LIBERI ESSE POSSIMUS.

[ocr errors][merged small][merged small]

AT THE LORENZO PRESS, PRINTED FOR BRONSON AND CHAUNCEY,

1804.

DISTRICT OF PENNSYLVANIA:-TO WIT.

BE

(L. S.) E IT REMEMBERED, That on the fifth day of July,

in the twenty ninth year of the independence of the United States of America, BIRD Wilson, Esquire, of the said district hath deposited in this office the title of a book, the right whereof he claims as proprietor, in the words following, to wit:

“ The Works of the Honourable James Wilson, L. L. D. 6 late one of the Associate Justices of the Supreme Court of “ the United States, and Professor of Law in the College of “ Philadelphia. Published under the direction of Bird Wilson, “ Esquire. Lex fundamentum est libertatis, qua fruimur. “ Legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus.”

Cic. In conformity to the act of the Congress of the United States entitled “ An act for the encouragement of learning by securing the copies of maps, charts, and books to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned ;” and also to the act entitled “ An act supplementary to an act entitled “ An act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, charts, and books to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned,” and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving, and etching historical and other prints."

D. CALDWELL, Clerk of the

District of Pennsylvania.

« السابقةمتابعة »