صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Alexandre BROU

LES JÉSUITES

DE

LA LÉGENDE

PREMIÈRE PARTIE

LES ORIGINES JUSQU'A PASCAL

PARIS

VICTOR RETAUX

Libraire-Editeur
82, rue Bonaparte, 82

1906

(Droits de traduction et de reproduction réservės)

[blocks in formation]

Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem , patientiam, persecutiones, passiones, qualia mihi facta sunt Antiochiæ, Iconii, et Lystris : quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus.

Et omnes qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur. (II Tim. ch. 1).

(Epitre de la fête de saint Ignace).

31 juillet 1906.

bosise-/28

ERRATA

Page 6 ligne 11 au lieu de Dühr

lire Duhr.
11
7
prodome

prodromes.
35
15
polémisies

polémistes. 43 23 Garnett

Garnet. 141

7 effacer le n° IV. 164 12 le mot attribué à de Maistre n'est pas de lui. 182 note, l. 2 au lieu de ulta

lire ultra. 211 ligne 24

de

de.
212
21
ne ne pas

ne pas en.
254
1
le réponse

la.
273
2

Le Monita Les.
275
1

[ocr errors]

CHAPITRE III CHAPITRE IX.
Le Monita

Les.
330
20
Lemaître

Le Maitre. 337 note, l. 9

le pire

la pire. 360 ligne 8

distingo

distinguo. 368 note l. 29

des Champs

de Champs.

Evreux.

Imp. de l'Eure, L. Odieuvre, 4 bis, rue du Meilet.

« السابقةمتابعة »