صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

CONTAINING IN PARTICULAR,
A REPLY TO THE OBJECTIONS AND ARGUINGS OF DR. JOHN
TAYLOR, IN HIS BOOK, INTITLED, “THE SCRIPTURE
DOCTRINE OF ORIGINAL SIN PROPOSED TO FREE

AND CANDID EXAMINATION," &c.

and Learned

By the late Reverend
JONATHAN EDWARDS, A. M.

President of the College in Newjersey.

Matth. ix.

12. They that be whole, need not a Physician ; but they that are sick,
Et hæc non tantum ad Peccatores referenda est ; quia in omnibus Maledic.
tionibus primi Hominis, omnes ejus Generationes conveniunt ...

R, SAL. JARCHI.
Propter Concupiscentiam, innatam Cordi humano, dicitur, In Iniquitate geni.

tus sum ; atque Sensus est. quod a Nativitate implantatum sit Cordi hu-
mano Fetzer harang Figmentum malum....

ABEN EZRA.
....Ad Mores Natura recurrit
Damnatos, fixa et mutari nescia.....

.... Dociles, imitandis
Turpibus et pravis omnes sumus....

Juv,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »