صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE LAW

OF

FREEDOM AND BONDAGE

IN THE

UNITED STATES.

BY

JOIN CODMAN HURD,

COUNSELLOR AT LAW.

Moribus antiquis res stat Romana virisque.

ENNIUS, apud Cic. de Rep.

IN TWO VOLUMES,

VOL. I.

BOSTON:
LITTLE, BROWN & COMPANY.

NEW YORK :
D. VAN NOSTRAND

M.DCCC.LVIII.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ENTEBED according to Act of Congress, in the year 1858, by

JOHN CODMAN HURD,
In the Clerk's Omce of the District Court of the United States, for the Southern

District of New York.

JOHN F. TROW,
PRINTER, STEREOTYPER, AND ELECTROTYPER,

Nos. 977 & 379 Broadway, New York.

TO

MY FATHER,

THIS WORK,

THE RESULT OF STUDY

ALWAYS PROMOTED BY HIS GENEROSITY

AND INCITED BY HIS SYMPATHY,

IS GRATEFULLY

INSCRIBED.

« السابقةمتابعة »